Međimurje Press
Općine

[PRIOPĆENJE] Klub oporbenih vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec!

Nismo organizirali presicu jer nam Općina ne da prostor za rad, a sazivanje presice po kafićima je neozbiljno. To nas ne priječi da javno ukažemo na nepravilnosti koje se događaju u Općini Gornji Mihaljevec – kažu u tamošnjoj oporbi.

 

Klub oporbenih vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec mora upozoriti građane općine Gornji Mihaljevec na raspodjelu novca iz Proračuna Općine, tj. novaca građana, udrugama koja je duboko nepravedna.

Prije svega, zakoni Republike Hrvatske jasno određuju da se sredstva udrugama dodjeljuju putem javnog poziva, kako bi se precizno mogli sagledati iznosi i namjene raspolaganja javnim novcem. U Općini Gornji Mihaljevec smo svjedoci da se oko 300.000 kuna podijeli putem javnog poziva, a zatim još najmanje toliko putem različitih sufinanciranja i drugih proračunskih stavki, za koje nepobitno možemo utvrditi da su isplaćene za korist političke promocije isključivo Nezavisne liste Gorana Lovreća tj. aktualne vlasti u Općini.

Kriteriji za određivanje visine isplate pojedinim udrugama nisu precizno definirani, i očito je da se sredstva ne dijele na transparentan način.

Neki od očitih nedostataka u raspodjeli su:

  • Sastav Povjerenstva za evaluaciju projekta je nestručan, čine ga članovi NL GL bez ikakvih kompetencija, jer niti imaju stručnu osposobljenost, niti su ikada u životu proveli, a još manje kreirali neki projekt. Nema predstavnika udruge i nije u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
  • Nejasno je zašto povjerenstvo za evaluaciju projekta nije javno objavljeno i zašto se ne okuplja veći broj nezavisnih, ili barem interesno raznovrsnih članova,
  • Nejasno je kako jedne udruge dobivaju desetke pa i preko stotinu tisuća kuna godišnje, dok druge udruge koje imaju više članova, više aktivnosti i rade s djecom, invalidima, braniteljima, potrošačima i drugim ugroženim kategorijama građana, dobivaju i preko deset puta manje,
  • Nejasno je kako neki sportski klubovi dobivaju nekoliko puta veće iznose, nego drugi klubovi,
  • Nejasno je zašto se favoriziraju jedne te iste udruge, dok su neke kontinuirano zapostavljene,
  • Nejasno je zašto se Načelnik Općine za dodjelu sredstava izvan Javnog natječaja skriva iza Odluke Općinskog vijeća, kad je takva dodjela isključivo u njegovoj nadležnosti.
  • Nejasno je zašto načelnik optužuje Oporbu da ne podržava nezakonitu dodjelu sredstava grupama na koje su građani najosjetljiviji (djeca i crkva), au svom devetogodišnjem mandatu nije dodijelio ni kune tim kategorijama.

Jedini kriterij koji se može iščitati iz podjela sredstava je kriterij “politička promocija načelnika”. Najviše sredstava dobivaju one udruge koje vode pojedinci koji su bili ili jesu u vodstvu Općine, te koji su u rodbinskim i prijateljskim vezama s Načelnikom Općine.

Iako se u javnosti razvila percepcija da udruge dobivaju jako puno novca, većina udruga zapravo dobiva mala sredstva, a tek nekoliko odabranih raspolaže vrlo velikim iznosima. Generaliziranjem, u javnosti se često stvara pogrešna slika da su sve udruge veliki potrošači proračuna, što nije točno, i nije pravedno prema mnogima.

Klub oporbenih vijećnika smatra da podjela javnog novca u Općini Gornji Mihaljevec mora biti precizno definirana, transparentno provedena, i pravedno raspodijeljena. Kriteriji moraju biti kvalitativno i kvantitativno uređeni i poznati. Javni novac mora služiti razvoju i dobrobiti svih građana općine, a ne samo odabranima. Pravednu podjelu nažalost ne mogu napraviti oni koji sebe stavljaju na prvo mjesto.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2022. godinu (pdf)

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

REAKCIJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC NA OBJAVU

Molimo Vas da sukladno Zakonu o medijima objavite:

Između ostaloga objavljeno je slijedeće:

cit.:”…Klub oporbenih vijećnika Općinskog vije6a Općine Gornji Mihaljevec javlja
nam kako se njihova presica nije organizirala jer im Općina nije dozvolila prostor za rad”,
a oni imaju važno upozorenje za građane Opžine Gornji Mihaljevec o raspodjeli novca iz
iz Proračuna Općine. …;
cit.: ,,no Oporba tvrdi da se u Općini Gornji Mihaljevec oko 300.000 kuna podijeli
putem javnog poziva, a zatim još najmanje toliko putem različitih sufinanciranja i drugih
proračunskih stavki, za koje tvrde da su isplaćene za korist političke promocije aktualne
vlasti u Općini.
Oporba nadalje navodi kako kriteriji za određivanje visine isplate pojedinim
udrugama nisu precizno definirani te da je zbog toga očigledno da se sredstva ne dijele
na transparentan način…..”;

cit.: ,,Prenosimo neke od nedostataka u raspodjeli koje zamjeraju Oporbeni vijećnici:
– Nejasno je kako jedne udruge dobivaju desetke pa i preko stotinu tisuća kuna
godišnje, dok druge udruge koje imaju više članova, više aktivnosti i rade s djecom,
invalidima, braniteljima, potrošačima i drugim ugroženim kategorijama građana, dobivaju
i preko deset puta manje,
– Nejasno je kako neki sportski klubovi dobivaju nekoliko puta veće iznose, nego drugi
klubovi,.

” Nejasno je zašto se favoriziraju jedne te iste udruge, dok su neke kontinuirano
zapostavljene,
– Nejasno je zašto načelnik optužuje Oporbu da ne podržava nezakonitu dodjelu
sredstava grupama na koje su građani najosjetljiviji (djeca i crkva), a u svom
petogodišnjem mandatu nije dodijelio ni kune tim kategorijama…. ,,

Poštovani,

,Slijedom navedenog, a u vezi članka 40. Zakona o medijima molim da se objavi ispravak, gore navedenih netočnih i nepotpunih informacija koje informacije su utemeljene na netočnim činjenicama bez poduzimanja mjera za provjeru njihove točnosti.,

Na početku skreće se pozornost da u vezi navedenih netočnih, neistinitih i neprovjerenih informacija Općina Gornji Mihaljevec, kao ni njen načelnik nisu kontaktirani od strane novinara niti je iz samog teksta vidljivo tko je nevedene netočne i neprovjerene informacije medijima dostavio, odnosno tko je imenom i prezimenom potpisnik, istih. Dakle, novinar je informacije prenio od nepoznatog izvora te iste nije provjerio s Općinom Gornji Mihaljevec.

l. Nejasno je iz samog naslova kao i samog teksta tko je to ,,Oporba “, odnosno tko je to Klub oporbenih vijećnika Općine Gornji Mihaljevec. Ni jedan vijećnik ni skupina vijećnika u Općini Gornji Mihaljevec nemaju niti su imali svoje prostorije. Prostorije Općine su vlasništvo Općine Gornji Mihaljevec i služe radu Općine i njenih tijela, a ne pojedinih vijećnika ili skupine istih.

ll. Netočno i neistinito stoji u tekstu da Općina Gornji Mihaljevec 300.000,00 kn podijeli putem javnog poziva i još toliko putem različitih sufinanciranja te da je isto isplaćeno za korist političke promocije aktualne vlasti u Općini. Takve su izjave i tvrdnje klevetničke.

lll. Udruge sredstva dobivaju po provedenom javnom natječaju o kojem odlučuje posebna komisija te je netočno da one udruge s više aktivnosti i rada dobivaju manje novaca, odnosno obrnuto.

Općina nikog ne favorizira, no jednakiji među jednakima su udruge koje su općinske i djeluju na području Općine Gornji Mihaljevec, odnosno imaju najveći broj članova s područja Općine Gornji Mihaljevec.

Sav postupak glede financiranja udruga Op6ine Gornji Mihaljevec proveden je sukladno zakonskoj proceduri i transparentno.

Goran Lovrec, načelnik Općine Gornji Mihaljevec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja