Međimurje Press
Općine

Priopćenje oporbenih vijećnika nakon 7. sjednice Općinskog vijeća Gornji MIhaljevec!

Klub vijećnika zajedničke liste Općinskog vijeće Gornji MIhaljevec (Nezavisna lista Matija Posavec – NL, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ i Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS) poslao nam je slijedeće priopćenje  vezano za Odluku o skupljanju komunalnog otpada

Po završenom aktualnom satu pristupilo se donošenju Odluke o načinu pružanja javnih usluga skupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec. Mišljenje i prijedloge za usklađivanje odredbi Odluke kako bi se zaštitila prava građana od monopolizma trgovačkog društva koje pruža javnu uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada ispred Kluba oporbenih vijećnika iznio je vijećnik Željko Dvanajščak.

Upitao je zašto se nije poštivao Poslovnik o radu Općinskog vijeća i zašto se nisu materijali za sjednicu dostavili najmanje pet dana prije sjednice, već su se dostavili dan ranije. Da kršenje Zakona čak i vlastitog Poslovnog Općine bude još bahatije, na sjednicu je vijećnicima stavljen na stol novog prijedloga Odluke. Zatim je upitao je li se uzeo u razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Odluke koje je dostavilo Društvo potrošača Međimurja te je ukazao na predviđene nesrazmjerno velike ugovorne kazne za građane (korisnike usluge), to više što sredstva od kazne ne idu u Proračun općine već idu pružatelju usluge kao sastavni dio cijene javne usluge.

Ujedno je neprihvatljivo da se građanima nameće potpisivanje Ugovora prema navedenoj odluci u kojoj se oni obvezuju na plaćanja „ugovorne kazne“, a ugovorna kazna nije predviđena za davatelja usluge, ako on ne izvrši svoju obavezu. Predlagač je pokušao objasniti da je kažnjavanje pružatelja usluga određenim Ugovorom, naravno kojeg Općina nije dala na javnu raspravu, niti je zatražila mišljenje savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih udruga te je vezano za Državni inspektorat izrekao Načelniku općine i kaznu, koju on doduše pokušava osporiti sudskim putem. Doduše ne zna se je li spor plaća Općinskim novcem ili privatno, jer je kazana izrečena Načelniku Općine kao fizičkoj osobi u pravnoj osobi, pa ne može sudski spor plaćati novcem iz Proračuna općine.

Upućena je velika zamjerka predlagaču zašto prijedlog odluke nije dat na javnu raspravu građanima što je zakonska obaveza (ili u Općini Gornji Mihaljevec, hrvatski zakoni ne vrijede), te je čak isfingirano da je materijal stavljen na e-savjetovanje (što je urađeno naknadno, jer je materijal bio pod „najnovije“ i tek kada je Društvo potrošača Međimurja poslalo svoje primjedbe i prijedloge je prebačeno i pod „e-savjetovanje“, ali bez kako je propisano obrasca za savjetovanje. Tu nema informacija od kada do kada je savjetovanje otvoreno, što stavlja građane u nedoumicu, a niti imaju obrazac preko kojeg daju svoje primjedbe, a ni kome ni kako. Nije objavljeno ni Izvješće o provedenom savjetovanju, što također mora biti po zakonu, pa čak vijećnicima nije dano na uvid ni mišljenje Društva potrošača Međimurja i ne raspravlja se o predloženom.

Zašto prijedlog Odluke nije dostavljen u VMO koji bi proveli zborove građana da se dobije što kvalitetnija i pravednija Odluka za građane?

Konstatirao je da predloženu Odluku oporba ne može podržati, jer je na izrazitu štetu građana, te predložio da se dokaže kvalitetna javna rasprava.

Naravno, vladajući su izrugivanjem i omalovažavanjem odbili sve prijedloge i mišljenje oporbe, a dostavljene prijedloge od strane DPM nisu željeli ni raspravljati, te je odluka kojom se građani mogu kazniti, ako to želi davatelj usluga i do 1000,00 kn recimo za „kad odlaže otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom davatelja javnih usluga“. Stoga ako susjed želi pogrešku susjedu, dovoljno je da pored susjedove kante stavi smeće u običnu vrećicu i susjed će platiti kaznu 1.000,00 kn. Potpuno neprihvatljivo da se davatelju javnih usluga da pravo provodi kontrolu ispunjavanja obveza korisnika javnih usluga čak i bez prisustva komunalnog redara. Nismo valjda građani prodali tj. dali u koncesiju davatelju usluge.

Vladajuća većina, nije uvažila nijednu primjedbu, te je njihovom većim bez glasova oporbe koji su glasali protiv donesene Odluke o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec, koja nije usklađena s hrvatskim pozitivnim zakonima, a uvode se elementi robovlasništva u Općini Gornji Mihaljevec.

Također se obavještavaju mještani da se ovom Odlukom nakon godine opet povećava cijena odvoza komunalnog otpada. U osnovnoj cijeni od 62,00 kune uključen je 1 odvoz komunalnog otpada mjesečno, a svaki sljedeći odvoz povećava se za 19,00 kuna. To je povećanje od 5,00 kuna, nije puno, ali treba mještane o tome obavijestiti, a ne da se sve radi u tajnosti.

Jedino pozitivno je to što će sada Općina financirati 100% cijenu odvoza komunalnog otpada osobama koje primaju socijalnu pomoć dok će samačkim i staračkim domaćinstvima iznad 65 godina financirati 50%.

Kako bi građani Općine bili upoznati što se događa u Općini, kada to već vladajući u Općini preko osam godina skrivaju od građana, a ako se nešto sazna onda „cure informacije“ , javno objavljujemo Odluku u obliku Općine kakva je prihvaćena na sjednici Vijeća, jer nam iskustvo govori da često Načelnik mijenja sadržaj dokumenta koji su usvojeni na sjednici Općinskog vijeća.

Ujedno objavljujemo mišljenje i prijedlog Društva potrošača Međimurja, jer mišljenje udruge „Međimurski potrošač“ čiji su predstavnici u Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Gornji Mihaljevec, nema (nije objavljeno, niti se spominjalo na sjednici).

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja