Međimurje Press
Općine

V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

Zaključkom općinskog načelnika Općine Selnica, KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2109-15-22-16 od 18.siječnja 2022., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica 

  1. Javna rasprava će trajati od 01.2022. do 11.02.2022. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/07, 9/14, 10/15, 7/17 i 5/20) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na mrežnim stranicama Općine Selnica https://www.selnica.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
  3. Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica organizirat će se u prostorijama Društvenog doma Selnica (stara škola), Trg sv. Marka 2, 40314 Selnica i to 02.2022. godine (utorak) u 13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 02.2022. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ervin Vičević, v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja