Međimurje Press
Najave

Redovnu godišnju skupštinu ZTK Međimurske županije!

Temeljem članaka 55. Statuta ZTK Međimurske županije, sazivam redovno zasjedanje Skupštine u utorak 7. lipnja 2022. godine s početkom u 19:00 sati u kongresnoj dvorani na katu Hotela Castellum u Čakovcu, Ulica Vladimira Nazora 16.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
 4. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva
 5. Usvajanje Zapisnika s redovne skupštine ZTKMŽ od 21.10.2021. godine
 6. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2021. godinu
 7. Izvješće o financijskom poslovanju ZTKMŽ za 2021. godinu
 8. Izvještaj Nadzornog odbora ZTKMŽ za 2021. godinu
 9. Plan rada za 2022. godinu
 10. Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu
 11. Rasprava o izvještajima i planovima i obraćanje gostiju
 12. Odluke o prihvaćanju izvještaja i planova
 13. Ostala pitanja                                                                                                                                                              Tajnik:                                                               Predsjednik:

Leonardo Belović, dipl.ing. v.r.                            Željko Medved, mag. educ. v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja