Međimurje Press
Gospodarstvo

[Međimurska županija] Smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na lipanj 2021. godine – 9,3%!

Krajem lipnja 2022. godine u evidenciji je bilo 1.899 nezaposlenih osoba, što je smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na lipanj 2021. godine – 9,3%, dok je u odnosu na svibanj evidentiran porast nezaposlenosti za 2,9%. Zaposleno je 42.576 osoba, a stopa registrirane nezaposlenosti prema administrativnim izvorima za lipanj je 4,3%.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Tijekom lipnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 289 osoba, što je porast brisanih u odnosu na svibanj za 2,1%, dok je u odnosu na lipanj 2021. evidentiran pad za 23,1%. Zbog zaposlenja evidenciju su napustile
232 osobe, a broj brisanih zbog zaposlenja veći za 3,6% u odnosu na svibanj, ali manji za 16,2% u odnosu na lipanj prošle godine.
Na temelju radnog odnosa zaposleno je 220 osoba (94,8%), dok je 12 osoba (5,2%) zaposleno na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkog društva ili obrta, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima, itd.). Osim izlazaka zbog zaposlenja iz evidencije je iz ostalih razloga sukladno Zakonu o tržištu rada brisano 57 osoba, (zbog izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr..).

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 342 osobe. Broj ulazaka veći je u odnosu na svibanj (35,7%) i lipanj 2021. godine (10,0%). Promatrajući strukturu novoprijavljenih najvećim udjelom evidentirane su osobe direktno iz radnog odnosa – 231 osoba ili 67,5%. Nadalje, 78 osoba evidentirano je iz neaktivnosti i 33 osobe iz redovnog obrazovanja.

Nezaposleni po ispostavama i općinama/gradovima

Promatrano prema ispostavama odnosno teritorijalno, najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba evidentiran je u Ispostavi Čakovec – 1.307 osoba ili 68,8% ukupne nezaposlenosti u Županiji. U Gradu Čakovcu s pripadajućim naseljima evidentirano je 507 nezaposlenih osoba ili 38,8% nezaposlenih u Ispostavi Čakovec, a zatim slijede općine: Nedelišće (258), Pribislavec (122) i Mala Subotica (91). U Ispostavi Prelog evidentirano je 356 nezaposlenih osoba ili 18,8%, od čega je na području Grada Preloga evidentirano 111 nezaposlenih osoba ili 31,2% od ukupnog broja nezaposlenih u Ispostavi. Najmanje nezaposlenih evidentirano je u Ispostavi Mursko Središće – 236 osoba ili 12,4%, od čega se na Grad Mursko Središće odnosi 53,4% (126 osoba) nezaposlenih s područja Ispostave.

U odnosu na svibanj evidentiran je porast nezaposlenosti u Ispostavi Čakovec (3,3%) i Ispostavi Prelog (4,1%), dok je u Ispostavi Mursko Središće zabilježen pad nezaposlenosti za 1,3%. U odnosu na lipanj 2021. godine zabilježen je pad nezaposlenosti u Ispostavi Čakovec (12,3%) i Ispostavi Mursko Središće (9,9%), dok je u Ispostavi Prelog zabilježen porast nezaposlenosti za 4,4%.

Korisnici novčane naknade

U lipnju 2022. godine novčanu naknadu koristilo je 389 nezaposlenih osoba ili 20,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Broj korisnika naknade značajno je smanjen u odnosu na lipanj 2021. godine (21,6%), dok je u odnosu na svibanj zabilježen porast (6,0%). Promatrano prema spolu, udio žena je 72,2% ili 281
korisnica naknade, dok je udio muškaraca 27,8% odnosno 108 korisnika.

Potrebe za radnicima

Tijekom lipnja poslodavci su prijavili potrebe za 550 radnika. Potrebe su pretežito iskazane u prerađivačkoj industriji (237 ili 43,1%), građevinarstvu (79 ili 14,4%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (46 ili 8,4%) i obrazovanju (33 ili 6,0%). Prema rodu zanimanja potrebe su pretežito iskazane u rodovima
zanimanja: obrt/pojedinačna proizvodnja (223 ili 40,5%), jednostavna zanimanja (95 ili 17,3%), uslužna i trgovačka zanimanja (56 ili 10,2%) i znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje (56 ili 10,2%).

Aktivna politika zapošljavanja

Tijekom 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 376 osoba i to pretežito u potpore za zapošljavanje – 179 osoba ili 47,6%. Korištenjem potpore za samozapošljavanje svoje poslovne projekte pokrenule su 52 osobe, 94 osobe uključene su u obrazovanje, 29 osoba u potpore za
usavršavanje te 22 osobe u javne radove.

Krajem lipnja 2022. godine evidentirana su 864 aktivna korisnika/ice mjera. Daleko najveći udio – 373 ili 43,2% odnosi se na potpore za zapošljavanje i potpore za samozapošljavanje (314 ili 36,3%). Zatim u manjem opsegu slijede: obrazovanje nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja (121), potpore za
očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (28), javni radovi (22) i potpore za usavršavanje (6). Od toga, 523 korisnika su iz 2021. godine, a preostalih 341 iz tekuće godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja