Međimurje Press
Grad Mursko Središće

Čelništvo Grada Murskog Središća na sastanku s HBOR-om

Danas je, u Uredu gradonačelnika Grada Mursko Središće, održan sastanak između gradonačelnika Dražena Srpaka sa suradnicima i predstavnika HBOR-a – voditelja područnog ureda za Sjeverozapadnu Hrvatsku na kojem je usaglašeno da će Grad Mursko Središće sufinancirati kamatu na kredite u sklopu programa – Poduzetništvo mladih, žena i početnika te u sklopu programa – Investicije privatnog sektora. Kamata u programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika iznositi će 2% godišnje dok će u programu Investicije privatnog sektora iznositi 3% godišnje. Krediti su namijenjeni poslovnim subjektima privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice.

Sufinanciranje će se provoditi nakon donošenja odluke na sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja se planira najkasnije do kraja mjeseca veljače 2020. godine te će se za program – Poduzetništvo mladih, žena i početnika sufinancirati ukupno 1,5% kamata dok će Grad Mursko Središće za program – Investicije privatnog sektora sufinancirati 2% kamata. Sredstva za sklapanje Ugovora o sufinanciranju kamata na kredite osigurati će se preraspodjelom u proračunu Grada Mursko Središće za 2020. godinu iz stavke – plaća za gradonačelnika budući da gradonačelnik ostvaruje pravo na plaću u Hrvatskom saboru. Javni poziv za sufinanciranje kredita objaviti će se na web stranici Grada Mursko Središće i lokalnim tjednicima nakon sklapanja ugovora s HBOR-om.

(tekst: Grad Mursko Središće)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja