Međimurje Press
Nekategorizirano

Uspostava IZVANREDNE obrane od poplave na rijeci MURI

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin, donio je dana
05.08.2023. godine, u 17:15 sati rješenje o USPOSTAVI IZVANREDNE OBRANE od poplave
na rijeci Muri na branjenom područje 33,
na dionicama:
A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 – 78+960
A.33.20 r. Mura; lijeva obala; rkm 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće porastao je iznad razine od +440 cm s
tendencijom daljnjeg porasta.

Foto: Dražen Srpak

Valentin Šipuš

NOVA INFORMACIJA

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Varaždin, donio je
dana 05.08.2023. godine, u 21:00 sati rješenje o uspostavi redovnih mjera obrane od
poplava na starom koritu Drave uz HE Dubrava na dionicama A.33.4.  i A.33.7.
na dionicama:
A.33.4. – r . Drava – d.o. – Staro korito HE Dubrava od Mosta Botovo do Selnice
Podravske (granica KKŽ) (rkm 226+800-249+450)
A.33.7. – r . Drava – l.o. – Staro korito HE Dubrava ušće Mure u Dravu do restitucije
HE Dubrava (rkm 236+700-243+000)

Ukupni protok rijeke DRAVE na brani HE Dubrava je porastao iznad 1800 m3/s.

Željko Jagarinec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja