medjimurjepress@gmail.com

Posjet Predsjednika Hrvatske liječnike komore dr.sc. Krešimira Luetića, dr.med. ŽB Čakovec

Danas tijekom prijepodneva u posjetu Županijskoj bolnici Čakovec stiže Predsjednik Hrvatske liječnike komore dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med., koji će tijekom posjeta razgovarati sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore i drugih zdravstvenih udruga te ravnateljem Bolnice...