Javno nadmetanje za štandove na Starom sjamištu

Korištenje javne površine postavljanjem štandova na lokaciji “Starog sajmišta” u Čakovcu Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji “Staro sajmište” uređenoj za postavljanje štandova, veličine2,00 m2, na vrijeme od jedne godine. Broj mjesta za štandove je 45...

Javno nadmetanje

GRAD ČAKOVEC Ponovljeni postupak – Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2018.-2019. Procijenjena vrijednost iznosi 284.000,00 kn. Rok za dostavu ponuda: 26.3.2018. Više na linku:...