medjimurjepress@gmail.com

Čakovečke mažoretkinje na ”Kostoski”- Međunarodnom festivalu u Ohridu

Čakovečke mažoretkinje su prošli tjedan od 17.08. do 21.08.2019. gostovale na ”Kostoski”- Međunarodnom festivalu Ohrid u Sjevernoj Makedoniji. Cilj ovog međunarodnog festivala na kojem nastupaju brojne folklorne grupe, zborovi, orkestri i mažoretkinje je prikazati...