medjimurjepress@gmail.com

Certifikat znanstveno-istraživačke razine

Međunarodno priznanje za stručni rad i kvalitetno poslovanje Krovna svjetska Sekcija za biodinamičku poljoprivredu švicarskog Goetheanuma, uvrstila je na svojoj karti svijeta Centar dr. Rudolfa Steinera kao edukacijski centar za biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju. Smješten u...