Međimurje Press
Turizam

3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma

Sveti Martin na Muri – Terme Sveti Martin

Program konferencije s planom izlaganja radova

petak, 25.11.2022. godine

Moderatorica: doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Zagreb
09:30-10:00 – nastup zbora Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec
– otvorenje konferencije, pozdravni govori:
– Rudi Grula, direktor TZ Međimurske županije
– Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije
– doc. dr. sc. Irena Petrušić, dekanica Fakulteta za menadžment Herceg Novi (CG)
– doc. dr. sc. Dejan Kojić, prorektor Univerziteta PIM Banja Luka (BiH)
– doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija

10:00-11:00 – 1. panel rasprava: „Odgovorni razvoj ruralnog područja kroz razvoj održivog turizma“.
Sudionici: – Matija Posavec, župan Međimurske županije

– doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta
– Bosiljka Vinković-Kukolić, ravnateljica Ekonomske i trg. škole u Čakovcu
– Tomislav Gregur, ravnatelj Srednje škole Prelog
– Martin Srša, načelnik Općine Sveti Martin na Muri
– Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu

11:00-12:00 – 2. panel: „Edukacija kao ključni faktor odgovornog i održivog razvoja ruralnih područja“.
Sudionici: – izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Zagreb

– prof. dr. sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžm. u turizmu i ugost. Opatija
– doc. dr. sc. Berislav Andrlić, prodekan za razvoj Fakulteta tur. i ruralnog razvoja u Požegi
– red. prof. dr. sc. Boštjan Brumen, dekan Fakulteta za turizam iz Brežica (SLO)
– dr. sc. Marcela Andreata-Koren, dekanica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
– izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet Osijek

12:00-12:30 – pauza za kavu, osvježenje

12:30-13:30 – 3. panel: „Novi trendovi u razvoju održive turističke ponude ruralnih područja“.
Sudionici: – Rudi Grula, direktor TZ Međimurske županije

– Marcel Medak, direktor TZ Bjelovarsko-bilogorske županije
– Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije
– Sanja Škrinjar, voditeljica ureda TZ Krapinsko-zagorske županije
– Filip Horvat, direktor Turističke zajednice grada Čakovca

13:30-14:30 – Paralelne sesije – izlaganje radova za Zbornik radova RRT 2022
DVORANA A – voditeljica: doc. dr. sc. Petra Barišić, EFZG (e-mail: petra.barisic@net.efzg.hr)
13:30-13:40 PELJEŠKI MOST KAO ČIMBENIK BOLJE PROMETNE POVEZANOSTI I UNAPREĐENJA

TURIZMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13:40-13:50 UTJECAJ PROJEKATA NA KREIRANJE PREDMETA IZ PODRUČJA RURALNOG TURIZMA

NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
dr. sc. Sandra Kantar, prof. v. š., Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

13:50-14:00 RUDOLF STEINER I BIODINAMIKA KAO RESURSNA OSNOVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG

RURALNOG TURIZMA I BRENDIRANJE
dr. sc. Romana Lekić, prof. v. š., Edward Bernays Visoka škola za komunik. menadžment
14:00-14:10 PRIMJENA GEOGRAFSKOG INFORM. SUSTAVA U TRŽIŠNOM I TURIST. RAZVOJU OBIT.

POLJOPR. GOSPODARSTVA
doc. dr. sc. Berislav Andrlić, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

14:10-14:20 RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U HRVATSKOJ U OKVIRU POLITIKE EUROPSKE UNIJE

dr. sc. Mira Zovko, Ministarstvo turizma i sporta

14:20-14:30 UTJECAJ DIGITALNIH PLATFORMI NA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

dr. sc. Helena Zentner, ZENADIAN d.o.o. Zagreb

DVORANA B – voditeljica: dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, FMTU (e-mail: marinab@fthm.hr)
13:30-13:40 LOVNI TURIZAM KAO POKRETAČ RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA

dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost. Opatija
13:40-13:50 VISOKOKVALITETNI RURALNI TURIZAM U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA UZ PRIMJENU

BIODINAMIČKIH PROIZVODA
dr. sc. Monika Blagus, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13:50-14:00 PLANSKOM ORGANIZACIJOM DOGAĐAJA DO VEĆEG BROJA POSJETITELJA RUR. KRAJEVA

dr. sc. Marin Seleš, Pučko otvoreno učilište Osijek
14:00-14:10 ODRŽIVI RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U MEĐIMURJU
mr. sc. Ivan Hegeduš, Međimursko veleučilište u Čakovcu

14:10-14:20 DIGITALNI MARKETING U VINARSKOM SEKTORU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Aleksandra Ličanin, mag. oec., Odjel za ekonomiju Sveučilišta Sjever

14:20-14:30 VAŽNOST I ZNAČAJ TURISTIČKE SIGNALIZACIJE ZA POZIC. I BRENDIRANJE TUR. RUTE

prof. dr. Nikša Grgurević, Fakultet za menadžment Herceg Novi (CG)
DVORANA C – voditeljica: dr. sc. Maša Trinajstić, FMTU (e-mail: masat@fthm.hr)
13:30-13:40 ULOGA LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
dr. sc. Maša Trinajstić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost. Opatija

13:40-13:50 LJETNA ŠKOLA ODRŽ. RAZVOJA U FUNKCIJI TURIZMA – PRIMJER INTENZIVNE EDUKACIJE

doc. dr. sc. Irena Petrušić, Fakultet za menadžment Herceg Novi (CG)

13:50-14:00 MOŽE LI GLAMPING BITI MOTIVATOR PUTOVANJA I RAZONODE ZA VRIJEME I NAKON

COVID-19 PANDEMIJE?
Helena Obuljen Cvjetković, mag. oec., Odjel za ekon. i poslovnu ekon. Sveuč. u Dubr.

14:00-14:10 UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA (EVENTIMA) U RURALNOM TURIZMU

dr. sc. Marija Valčić, Međimursko veleučilište u Čakovcu
Marina Tripković, prof.

14:10-14:20 ŠKOLSKI VRTOVI U EKOL.-EDUKATIVNOM OSVJEŠĆIVANJU MLADIH U RUR. SREDINAMA

mr. sc. Mahira Tanković, Libertas međunarodno sveučilište Zagreb,
Lidija Komes, prof., Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva, Zagreb
14:20-14:30 POTENTIAL FOR IMPLEMENTATION OF ALBERGO DIFFUSO AS SUSTAINABLE BUSINESS

MODEL IN RURAL AREAS OF REPUBLIC OF CROATIA
doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija

12:30-14:00 – ONLINE SESIJA
Voditeljica: doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, FMTU (e-mail: marinap@fthm.hr)
• PERCEPCIJA POSJETITELJA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE PARKA PRIRODE
VELEBIT
doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost. Opatija
• MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PRIMJENE KONCEPTA SUSTVARANJA VRIJEDNOSTI U
TURISTIČKIM DESTINACIJAMA U SJENI: ANALIZA SLUČAJA RURALNIH MJESTA U ISTRI,
HRVATSKA
prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
• RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
doc. dr. sc. Vesna Vučemilović, Hrvatski sabor
• ULOGA DRŽAVNIH, LOKALNIH INSTITUCIJA U BIH U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
doc. dr. sc. Merima Aljić, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona
• KOMPARATIVNA ANALIZA POTENCIJALA I OGRANIČENJA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
U REGIJI SLAVONIJA I BARANJA
doc. dr. sc. Katarina Štavlić, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
• RAZVOJ I UPRAVLJANJE MARKOM SUVENIRSKOG PROIZVODA INSPIRISANOG JAPODIMA S
CILJEM UNAPRIJEĐENJA SEKUNDARNE TURISTIČKE PONUDE
Elma Ružnić, Ekonomski fakultet Bihać (BiH)
dr.sc. Arnela Nanić, van. prof., Ekonomski fakultet Bihać (BiH)
• RURALNI TURIZAM I NOVI MEDIJI U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
prof. dr. sc. Radmila R. Čokorilo, Fakultet političkih nauka, Nezavisni univerz. Banja Luka (BiH)
• PODUZETNIČKE NAMJERE GENERACIJE Z U BOSNI I HERCEGOVINI
doc. dr. sc. Elvira Ćatić – Kajtazović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću (BiH)
• SAMOPROCJENA USVOJENOSTI KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE KOD
MEDICINSKIH SESTARA U KONTEKSTU DRUŠTVA TEMELJENOG NA ZNANJU I NOVIH
INTERDISCIPLINARNIH SURADNJI U TURIZMU
Anja Bašak, mag. med. techn., Visoka škola Ivanić-Grad
14:20-14:30 – zaključci konferencije i završne riječi organizatora
14:30-15:30 – ručak za sudionike, odlazak

Foto: DW

Iva Vurušić Mađarić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja