Međimurje Press
Grad PrelogNekategorizirano

Održana 9. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Preloga

Svoju 9. sjednicu, u srijedu 23. studenog, održao je Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija gradonačelnika nazočili su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Ivana Martinec Novak i Anica Antolek Hrgar, vršitelj dužnosti pročelnice Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Mateja Kavran Matjačić, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Niz točaka našao se na dnevnom redu, a većina njih uputit će se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga. Raspravljalo se o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu, o prijedlogu Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. godinu te vezano uz Proračun, o prijedlozima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, prijedlozima programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga u 2023. godini, zatim o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini, o prekoračenju po poslovnom računu te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. Što se tiče Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, Proračun Grada za 2023. godinu  donosi se u visini 8.194.500,00 EUR-a prihoda i primitaka, odnosno u vusini 7.894.500,00 EUR-a rashoda i izdataka.

Gradskom vijeću upućen je i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu, kojim se prilazi prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu. Ovdje se radi o trinaest novih građevinskih parcela namijenjenih stambenoj izgradnji. Početna visina cijene zemljišta je 263,71 kn/m² odnosno 35,00 eura/m². Raspravljalo se i prijedlozima odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. Kolegij gradonačelnika donio je Zaključak o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2022/2023 te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2021./2022.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja