Međimurje Press
Grad Čakovec

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca!

Mandat u mirovanje stavili su vijećnici Nenad Mekovec i Tomislav Marković, dok su s obnašanjem dužnosti zamjenika gradskih vijećnika započeli dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med. i Lovro Horvat, mag. pol.

Odluka o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća skinuta je s prijedloga Dnevnog reda, jer kako je obrazložio predsjednik Gradskog vijeća Darko Zver, točka nema jedinog ovlaštenog predlagača, a to je Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost. Pritom je dao stanku od 10 minuta, kako bi se eventualno klubovi usuglasili o njenom vraćanju na Dnevni red. Nakon stanke predsjednica najbrojnijeg kluba vijećnika u GV Vesna Baranašić Horvat upozorila je predsjednika da je prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća on jedini koji može uvrstiti točku na Dnevni red. Nakon kraće rasprave točka nije uvrštena.

Usvojen rebalans Proračuna, rješavaju se obveze iz ranijeg razdoblja

Najvažnija točka dnevnog reda svakako je bila donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. „Pred vijećnicima je danas prvi ovogodišnji rebalans proračuna. On je s prvobitno planiranih 283.418.673,00 kuna smanjen na 275.739.326,46 kuna, dakle za gotovo 7,7 milijuna kuna. Planirani prihodi smanjeni su za nešto više od 7 milijuna kuna, rashodi za 7,6 milijuna, no dodan je i preneseni manjak iz prethodne godine. Smanjenje na prihodovnoj, prati i smanjenje na rashodovnoj strani. Nastojimo platiti sve obveze iz ranijeg razdoblja, kako bi se što prije riješili „repova“ koji nam otežavaju redovno funkcioniranje, ali i planiranje. Rebalans proračuna prate i Izmjene i dopune programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi, sportu i u demografskim mjerama“, objasnila je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Gradonačelnica najavila nove investicije do kraja godine!

Značajan udio u rashodima Gradskog proračuna imaju ulaganja u trajna dobra – investicije. Za izradu prostornih planova Izmjenama i dopunama osigurano je oko milijun kuna za ovu godinu, među kojima je vrijednosno najznačajniji Generalni urbanistički plan (GUP). „Kod investicija u izgradnju i rekonstrukciju ulica i objekata, kao i održavanje istih, odrađene su potrebne korekcije (i smanjenja i povećanja), ovisno o tijeku i roku završetka same investicije, kao i o dobivenim iznosima vrijednosti investicija po provedenim postupcima javne nabave, te ukupno planirani iznos za ove namjene iznosi više od 84,6 milijuna kuna. Značajnija ulaganja u ceste tijekom 2022. godine odnose se na ulicu Marije Zidarić II. faza, Martane istok – stambena zona, pješačko biciklistička staza u ulici Ivana Gorana Kovačića i rekonstrukcija raskrižja u istoj ulici – prema obilaznici, ulica 34. inženjerijske bojne, Prvomajska ulica u Mihovljanu, montažno kružno raskrižje u Preloškoj ulici, izgradnja parkirališta u Globetki i dr.“, naglasila je gradonačelnica.

Ulaganja u ceste, javnu rasvjetu i objekte

Investicije se vežu i uz dopunu te izgradnju nove javne rasvjete na području Grada i MO, u Zoni Brezje, Ulici Međimurskih branitelja, ulice D. Cesarića, Stjepana Radića, Hrvatskih branitelja za Čakovec, te dopune u naselju Totovec i Štefanec. „Od ulaganja u objekte istaknula bih završne radove na objektu društvenog doma u Slemenicama, kao i radove na drugim društvenim domovima (Krištanovec, Mačkovec, Štefanec) i sportskim objektima na području Grada. Iz programa 7.4.1. Grad će primiti namjenska sredstva za dogradnju DVD-a u Savskoj Vesi, što će biti jedno od vrijednosno značajnijih ulaganja u objekte na području mjesnih odbora. Osigurana su sredstva za završetak investicije vanjskih bazena, djelomično iz kredita, a djelomično iz Proračuna. Planiraju se značajna sredstva u energetske obnove objekata (DV Cipelica, objekt NK „Sloge“), izgradnja Tenis centra, rekonstrukcija vrtića Cvrčak i Cipelica, ulaganja u OŠ Kuršanec i drugo“, objasnila je Cividini, naglasivši kako će se svi navedeni objekti financirati sredstvima kapitalnih pomoći iz vanjskih izvora (Državni proračun) ili iz vlastitih namjenskih i nenamjenskih prihoda proračuna Grada.

Naravno, osim investicija, Grad značajna sredstva izdvaja i za razne oblike održavanja – komunalne infrastrukture, objekata, zelenih površina i dr., kako bi osigurao dobro funkcioniranje i korektnu razinu životnog standarda građana.

Usvojen novi Kodeks ponašanja, ali i Odluka za potrebe Strategije razvoja urbanog područja Čakovec

Na 9. sjednici donesena je Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Naime provedbeni akti Strategije razvoja urbanog područja su Akcijski plan te Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan. Nacrt strategije i plana izrađuje grad središte urbanoga područja radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka planiranja javnih politika. Na nacrte predmetnih dokumenata Odluku o pozitivnom mišljenju donijela su predstavnička tijela Općina Nedelišće, Pribislavec, Stahoninec i Šenkovec te Partnersko vijeće Urbanog područja Čakovec. Slijedom navedenog, Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Čakovec predložilo je da se usvoji Odluka. U sklopu formiranja Urbanog područja Čakovec formirana su sva nadležna tijela (Koordinacijsko vijeće i Partnersko vijeće) koja su održala i prve sjednice. Predsjednica Koordinacijskog vijeća je gradonačelnica Ljerka Cividini (zamjenik Nikola Novak, načelnik Općine Nedelišće) dok je predsjednica Partnerskog vijeća Karmen Franin (zamjenica Mirjana Pintar).

Prema zakonskoj obvezi koja to diktira učiniti najkasnije do 26. lipnja, usvojen je novi Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca. Kodeks sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene Kodeksa, odredbe o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća i o povredama Kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca uređuje sprječavanje njihovog sukoba interesa, načela i smjernice ponašanja, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa koji su u njihovoj nadležnosti, njihov sastav, izbor i djelokrug rada te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa članova Gradskog vijeća. Vijećnici su pritom usvojili i Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022., Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022., Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022., Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022., Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022., Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.

(gč)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja