Međimurje Press
Grad Mursko Središće

Sazvana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće!

GRADSKA VIJEĆNICA, SUBOTA, 24. RUJNA OD 09,30 SATI

1 OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01-06_2022

1acd83b1-c698-4256-b691-5ba0f7f554f8.

2. Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj godini 2021 -2022

3a Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Maslačak

3b Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak

3c Prethodna suglasnost na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dv Maslačak

4. Godišnje izvjesce o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće za 2021. godinu (1)

5. Godišnje izvješće o radu Centra za kulturu Rudar za 2021. godinu

6 Izvjesce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj lipanj 2022 (1)

7.a Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – Ulica Ruđera Boškovića

7.b Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – k.č.br.5884 i 1688-2 k.o. Mursko Središće

8. ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA MURSKOG SREDIŠĆA

9.a Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića MASLAČAK

9.b Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića MASLAČAK

10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Mursko Središće

11. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Murskog Središća za korištenje službenog vozila

12. Odluka o proglašenju projekta od posebnog interesa za Grad Mursko Središće – Sportski park Mursko Središće

Predsjednik Gradskog vijeća

Miljenko Cmrečak

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja