Međimurje Press
Političke stranke

MEĐIMURCI ZASLUŽUJU BOLJU ŽELJEZNIČKU POVEZANOST SA ZAGREBOM I OSTATKOM HRVATSKE

Međimurska županija danas je u svojevrsnoj prometnoj izolaciji osobito kada govorimo o željezničkom putničkom prometu, u povezanosti sa Gradom Zagrebom i time sa svim potencijalnim putničkim destinacijama.

Samim uvidom u vozni red postaje vidljivo da Grad Čakovec, odnosno Međimurska županija, nema ni jednu direktnu željezničku liniju, bez presjedanja, sa Gradom Zagrebom. Od 12 linija do Zagreba nema ni jedne direktne linije, odnosno linije bez presjedanja. Od tih 12 linija, 7 linija je sa dva presjedanja (Varaždin i Zabok ili Koprivnica) i 5 linija sa jednim presjedanjem. Sve linije preko Novog Marofa imaju presjedanje u Zaboku, što je novost uvedena u posljednje vrijeme. Sve to, uz neprihvatljivo tehničko stanje pruge koje ograničava brzinu vožnje rezultira predugim i napornim putovanjem od Čakovca do Zagreba. Još u rujnu 2021. postavila sam zastupničko pitanje ministru Butkoviću vezano uz projekt obnove, modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na liniji Kotoriba – Čakovec – Varaždin – Novi Marof – Zabok – Zagreb, održali smo i sastanak u HŽ-u, no odgovoreno mi je da to nije u planu u skorijem periodu jer Hrvatska nema financijskih sredstava. Tako, npr. jutarnji vlak, koji bi trebao biti najprihvatljiviji putnicima iz Međimurja, kreće iz Čakovca u 4.47 sati, u Varaždinu je u 4.58 sati. Slijedi pauza od 29 minuta, presjedanje u drugi vlak i nastavak putovanja od Varaždina u 5.27 i vožnja do Zaboka, u koji se stiže u 6.52, slijedi još jedno presjedanje u treći vlak u Zaboku u roku od 3 minute i kretanje u 6.55, prema Zagrebu u koji se stiže u 7.22. Dakle ukupno ovo putovanje dionicom, u dužini od 116 km, od Čakovca do Zagreba traje 2 sata i 35 minuta, za što smatramo da je, u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, neprihvatljivo. Slična je situacija i s ostalim linijama, gdje neka putovanja do Zagreba traju skoro 4 sata.

Dakle, u vrijeme dok u Europi i svijetu prevaljivanje takvih udaljenosti mjerimo u minutama, u Hrvatskoj ih mjerimo satima. U želji da se situacija poboljša, dana 21.12.2023. godine Skupština Međimurske županije jednoglasno je podržala inicijativu Međimurskog demokratskog saveza (MDS), kojom se poziva HŽ putnički prijevoz da osigura uvjete za uvođenje direktnih putničkih linija, bez presjedanja, od Čakovca, kao regionalnog sjedišta Međimurske županije, preko Zaboka, do Zagreba. Inicijativu je putem online peticije svojim potpisom podržalo preko 760 građana. Prije 6 dana g.Pavlic Željko iz MDS-a, kolega vijećnik u Skupštini Međimurske županije, pokretač Inicijative i Peticije, s kojim surađujem na ovu temu preko 2 i pol godine, dostavio je peticiju na adresu HŽ-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu.

Od samog početka izgradnje pruge od Čakovca prema Zagrebu (pruga do Zaprešića izgrađena je 1886. godine), Međimurci su koristili ta vrata u svijet; brojne generacije Međimuraca njome su odlazile na svoja radna mjesta, škole i fakultete, u medicinske ustanove – u Zagreb i druge dijelove Hrvatske, tako da je ova pruga za Međimurje imala veliko značenje. No, nažalost, danas zbog svoje zapuštenosti i loše organizacije putovanja ne može odgovoriti potrebama svojih korisnika koji se okreću drugim bržim, sigurnijim i udobnijim prijevozima.

Uvođenjem brzih željezničkih linija otvorila bi se prilika za dnevne migracije, odnosno dnevnog odlaska i povratka na posao u Zagreb, uz putovanje do 1 sata. Danas, ukoliko želite raditi u Zagrebu morate biti podstanar ili kupiti stan, što opet utječe na iseljavanje i smanjenje broja najpotentnijeg stanovništva u široj okolici Zagreba.

HŽ Putnički prijevoz je trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske, koje obavlja javne usluge prijevoza putnika i koje se većinski financira iz proračuna RH (600.617.000 kuna u 2022. g.), koji pune svi građani, pa tako i u Međimurskoj županiji, i koji očekuju da je usluga koja im se pruža jednaka za sve.

Jedan od strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza je i ostvarenje većeg zadovoljstva putnika kvalitetom pružene usluge prijevoza putnika što nije ostvareno, odnosno, stanje se još dodatno pogoršava. Sadašnjom poslovnim politikama zapravo se odvraćaju putnici od korištenja putničkog željezničkog prijevoza, umjesto da bide obrnuto, pogotovo na linijama Čakovec – Zagreb. Stoga od resornog Ministarstva tražimo da se hitno poduzmu mjere kako bi stanovnici Međimurske županije imali brzu, sigurnu i funkcionalnu željezničku putničku liniju između Čakovca i Zagreba.

Podršku ovoj inicijativi dali su ne samo lokalna politika i građani, već i predstavnici struke, koji su nam na sastanku potvrdili da je sva željeznička infrastruktura pogodna za financiranje iz EU fondova i da se može i mora iznaći sredstava.

Europski zeleni plan do 2050. godine navodi da se dobar dio prijevoza mora odvijati željeznicom. Kako, ako nemamo odgovarajuću infrastrukturu?

Prim.dr.sc. Andreja Marić, dr.med.

Zastupnica u Hrvatskom saboru (SDP)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja