Međimurje Press
Politika i društvo

Zašto nije napravljena sportska dvorana OŠ Gornji Mihaljevec?

REAKCIJA

Direktorice OŠ Gornji Mihaljevec  odgovara na objede načelnika Općine da su ona i gospođa Blaženka Novak iz županije krive zašto nije napravljena školska dvorana

KRONOLOŠKI OSVRT NA IDEJNO RJEŠENJE DOGRADNJE ŠKOLE I IZGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ GORNJI MIHALJEVEC

Internetom su počele kružiti slike idejnog rješenja za projekt dogradnje škole, izgradnje školske sportske dvorane i objašnjenja da do realizacije istog nije došlo „jer ga koče osobe koje su izdale nalog za projektni zadatak, a to su gospođa Karmen Sklepić, ravnateljica OŠ Gornji Mihaljevec i gospođa Blaženka Novak, pročelnica odjela za školstvo Međimurske Županije.“

Dužnost mi je kao ravnateljici škole obratiti se prvenstveno vama, roditeljima učenika Osnovne škole Gornji Mihaljevec, ali i svim budućim roditeljima kao i cijeloj lokalnoj zajednici o iznesenim navodima. Obzirom na to da je projekt rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane sam po sebi kompleksan, a nažalost i previše ispolitiziran, ovaj kronološki pregled sustavni je prikaz radnji/događaja koji su pratili navedeni projekt.

Šk. god. 2018./19.
Međimurska županija uvrstila je dogradnju škole i izgradnju školske sportske dvorane u svoj projektni plan.

Koncept idejnog projekta izradila je tvrtka Princon d.o.o. iz Čakovca.

Održano je nekoliko sastanaka (prisutni predstavnici županije, općine i škole) gdje je predstavljen koncept idejnog projekta od strane tvrtke Princon d.o.o. Kako su predstavnici Općine tražili da se predstavljeni projekt izmjeni u smislu proširenja sportske dvorane i nekih dodatnih prostorija, dogovoreno je da će se postupiti u skladu s traženim što je i učinjeno: projektirana je jednodijelna proširena dvorana s tribinama i svim pratećim prostorima. Ipak, na tako predstavljeni projekt načelnik Općine iskazuje nezadovoljstvo te odbija prihvatiti prijedlog jednodijelne proširene dvorane zbog čega Županija briše iz svog plana projekt dogradnje škole i školske sportske dvorane OŠ Gornji Mihaljevec.

Šk. god. 2019./20.
Početkom nove školske godine ponovno se pokreće postupak izrade idejnog projekta, ali načelnik Općine angažira novog projektanta, tvrtku Ingolab d.o.o. s kojom dogovara izradu istog o čemu škola nije ni obaviještena.

Na prvom sastanku u Županiji prezentiran je novi prijedlog plana izgradnje školske sportske dvorane bez dogradnje škole (na projektu je prostor za školu ostavljen prazan) zbog čega Županija odbacuje i traži novi prijedlog kompletnog idejnog rješenja (Županija nalaže obavezne konzultacije sa školom).
Dana 10. ožujka 2020. godine projektant tvrtke Ingolab d.o.o. elektronskim putem obavještava školu da je izrađeno idejno rješenje za projekt dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane.
Dana 14. travnja 2020. godine projektant tvrtke Ingolab d.o.o. elektronskim putem dostavlja školi idejno rješenje Rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnju školske sportske dvorane.

Na prezentaciji idejnog projekta u županiji uz prisustvo predstavnika Međimurske županije (župana i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu), predstavnika Općine Gornji Mihaljevec (načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela), predstavnika projektantske tvrtke Ingolab d.o.o. i ravnateljice škole izneseno je što u projektu treba mijenjati i zbog čega – rješenje nije primjereno potrebi škole, pedagoškom standardu i veličini parcele (zemljišta).

Šk. god. 2020./21.
Obzirom na to da idejno rješenje izgradnje školske sportske dvorane nije primjereno potrebi škole, pedagoškom standardu, a ni veličini parcele (zemljišta) predloženo je da se napravi izmjena idejnog rješenja.

Pedagoški standard propisuje:

„Prostor za tjelesnu i zdravstvenu kulturu određuje se, organizira i oprema u skladu s uvjetima utvrđenim nastavnim planom i programom tog predmeta i standardima koji se propisuju u školstvu i športu. Škola mora imati dvoranu za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture primjerenu broju učenika. Škola od 8 razrednih odjela ima školsku jednodijelnu dvoranu veličine 15x27x6 m sa svim pratećim prostorima.“ (Čl. 23. st. 5. – Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja).
Vanjski prostori: „Prostori nastavnih područja: razredna nastava na otvorenom, školski didaktički prostor, školsko dvorište i školski park, vježbalište – vanjski prostori za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, ostale parkovne površine u skladu s mogućnošću lokacije“ (Čl. 22. točka 7.2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja).
Napravljen je novi izmijenjeni idejni plan koji je trenutno u razmatranju.

Za svaki daljnji korak nužno je usklađenje urbanističkog plana Općine što do sada nije napravljeno.

Projektni zadatak za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane naručila je i platila Međimurska županija prošle godine u iznosu od 110.000,00 kuna.

Ovim je prikazom točnih podataka jasno obrazloženo i odgovoreno na pitanje koje se s razlogom postavlja: „Zašto još uvijek nema školske sportske dvorane i jednosmjenske nastave?“. Tužno je što se plasiranjem lažnih vijesti poput „zašto se ne sruši zgrada DVD-a Gornji Mihaljevec koji muči ravnateljicu Osnovne škole Gornji Mihaljevec“ pokušava stvoriti alibi za postavljeno pitanje. OŠ Gornji Mihaljevec i DVD Gornji Mihaljevec dugi niz godina uspješno surađuju što je ujedno i odličan primjer kako je dobra komunikacija ključ uspjeha.

Kao ravnateljica Osnovne škole Gornji Mihaljevec smatram da naše djelovanje: angažiranost učenika i predanost učitelja u našem mikrosvijetu Gornjeg Mihaljevca ima učinka diljem Republike Hrvatske, a dogradnja škole i izgradnja školske sportske dvorane značila bi povećanje većeg standarda odgojno-obrazovnog procesa i veća obrazovna postignuća učenika.

Ravnateljica škole
Karmen Sklepić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja