Međimurje Press
Izbori

Evo kako su glasovali u međimurskim općinama

III. izborna jedinica
BELICA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.498
pristupilo glasovanju 1.461 58,49%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.461 58,49%
broj važećih listića 1.422 97,33%
broj nevažećih listića 39 2,67%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 574 40,36%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 392 27,56%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 282 19,83%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 46 3,23%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 43 3,02%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 29 2,03%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 13 0,91%
8 STRANKA IVANA PERNARA 11 0,77%
9 MDS 7 0,49%
10 FOKUS, REPUBLIKA 6 0,42%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 6 0,42%
12 OIP 5 0,35%
13 RF 4 0,28%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 3 0,21%
15 HSGO 1 0,07%
16 A – HSP – Dražen Keleminec 0 0,00%
III. izborna jedinica
DEKANOVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 628
pristupilo glasovanju 373 59,39%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 373 59,39%
broj važećih listića 370 99,20%
broj nevažećih listića 3 0,80%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 125 33,78%
2 NPS 117 31,62%
3 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 88 23,78%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 10 2,70%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 7 1,89%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 6 1,62%
7 STRANKA IVANA PERNARA 5 1,35%
8 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 3 0,81%
9 MDS 3 0,81%
10 OIP 2 0,54%
11 RF 2 0,54%
12 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 1 0,27%
13 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 1 0,27%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 0 0,00%
15 FOKUS, REPUBLIKA 0 0,00%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
DOMAŠINEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.797
pristupilo glasovanju 908 50,53%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 907 50,47%
broj važećih listića 866 95,48%
broj nevažećih listića 41 4,52%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 383 44,22%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 220 25,40%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 168 19,39%
4 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 22 2,54%
5 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 16 1,84%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 12 1,38%
7 MDS 9 1,03%
8 STRANKA IVANA PERNARA 7 0,80%
9 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 7 0,80%
10 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 7 0,80%
11 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 5 0,57%
12 FOKUS, REPUBLIKA 4 0,46%
13 OIP 3 0,34%
14 RF 2 0,23%
15 A – HSP – Dražen Keleminec 1 0,11%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
DONJA DUBRAVA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.543
pristupilo glasovanju 891 57,74%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 891 57,74%
broj važećih listića 865 97,08%
broj nevažećih listića 26 2,92%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 340 39,30%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 220 25,43%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 190 21,96%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 42 4,85%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 23 2,65%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 19 2,19%
7 OIP 7 0,80%
8 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 7 0,80%
9 STRANKA IVANA PERNARA 6 0,69%
10 MDS 3 0,34%
11 RF 3 0,34%
12 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 2 0,23%
13 A – HSP – Dražen Keleminec 1 0,11%
14 FOKUS, REPUBLIKA 1 0,11%
15 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 1 0,11%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
DONJI KRALJEVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 3.501
pristupilo glasovanju 2.109 60,24%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 2.109 60,24%
broj važećih listića 2.056 97,49%
broj nevažećih listića 53 2,51%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 761 37,01%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 561 27,28%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 433 21,06%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 100 4,86%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 68 3,30%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 40 1,94%
7 STRANKA IVANA PERNARA 22 1,07%
8 MDS 18 0,87%
9 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 14 0,68%
10 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 10 0,48%
11 OIP 9 0,43%
12 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 7 0,34%
13 FOKUS, REPUBLIKA 6 0,29%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,14%
15 HSGO 2 0,09%
16 RF 2 0,09%
III. izborna jedinica
DONJI VIDOVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.065
pristupilo glasovanju 546 51,27%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 546 51,27%
broj važećih listića 527 96,52%
broj nevažećih listića 19 3,48%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 248 47,05%
2 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 98 18,59%
3 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 97 18,40%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 26 4,93%
5 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 15 2,84%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 14 2,65%
7 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 8 1,51%
8 MDS 7 1,32%
9 OIP 4 0,75%
10 STRANKA IVANA PERNARA 3 0,56%
11 A – HSP – Dražen Keleminec 2 0,37%
12 RF 2 0,37%
13 FOKUS, REPUBLIKA 1 0,18%
14 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 1 0,18%
15 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 1 0,18%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
GORIČAN
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.193
pristupilo glasovanju 1.238 56,45%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.238 56,45%
broj važećih listića 1.198 96,77%
broj nevažećih listića 40 3,23%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 410 34,22%
2 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 360 30,05%
3 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 285 23,78%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 37 3,08%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 29 2,42%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 19 1,58%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 14 1,16%
8 MDS 12 1,00%
9 STRANKA IVANA PERNARA 9 0,75%
10 OIP 6 0,50%
11 RF 5 0,41%
12 A – HSP – Dražen Keleminec 4 0,33%
13 FOKUS, REPUBLIKA 4 0,33%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 3 0,25%
15 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 1 0,08%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
GORNJI MIHALJEVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.497
pristupilo glasovanju 914 61,06%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 914 61,06%
broj važećih listića 857 93,76%
broj nevažećih listića 57 6,24%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 310 36,17%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 283 33,02%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 123 14,35%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 42 4,90%
5 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 27 3,15%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 21 2,45%
7 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 12 1,40%
8 STRANKA IVANA PERNARA 8 0,93%
9 OIP 6 0,70%
10 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 6 0,70%
11 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 5 0,58%
12 A – HSP – Dražen Keleminec 4 0,46%
13 FOKUS, REPUBLIKA 4 0,46%
14 MDS 4 0,46%
15 RF 2 0,23%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
KOTORIBA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.246
pristupilo glasovanju 1.275 56,77%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.275 56,77%
broj važećih listića 1.233 96,71%
broj nevažećih listića 42 3,29%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 408 33,09%
2 NPS 361 29,27%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 262 21,24%
4 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 50 4,05%
5 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 46 3,73%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 33 2,67%
7 MDS 18 1,45%
8 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 16 1,29%
9 STRANKA IVANA PERNARA 11 0,89%
10 OIP 8 0,64%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 6 0,48%
12 RF 4 0,32%
13 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,24%
14 FOKUS, REPUBLIKA 3 0,24%
15 HSGO 2 0,16%
16 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 2 0,16%
III. izborna jedinica
MALA SUBOTICA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 3.356
pristupilo glasovanju 1.893 56,41%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.891 56,35%
broj važećih listića 1.837 97,14%
broj nevažećih listića 54 2,86%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 723 39,35%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 482 26,23%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 330 17,96%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 91 4,95%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 70 3,81%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 47 2,55%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 20 1,08%
8 STRANKA IVANA PERNARA 15 0,81%
9 MDS 14 0,76%
10 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 13 0,70%
11 OIP 12 0,65%
12 RF 7 0,38%
13 FOKUS, REPUBLIKA 6 0,32%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 4 0,21%
15 HSGO 3 0,16%
16 A – HSP – Dražen Keleminec 0 0,00%
III. izborna jedinica
NEDELIŠĆE
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 8.654
pristupilo glasovanju 5.288 61,10%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 5.285 61,07%
broj važećih listića 5.125 96,97%
broj nevažećih listića 160 3,03%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 1.834 35,78%
2 NPS 1.667 32,52%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 698 13,61%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 248 4,83%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 174 3,39%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 160 3,12%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 95 1,85%
8 MDS 61 1,19%
9 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 38 0,74%
10 OIP 37 0,72%
11 FOKUS, REPUBLIKA 36 0,70%
12 STRANKA IVANA PERNARA 36 0,70%
13 RF 15 0,29%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 13 0,25%
15 A – HSP – Dražen Keleminec 8 0,15%
16 HSGO 5 0,09%
III. izborna jedinica
OREHOVICA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.872
pristupilo glasovanju 835 44,60%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 835 44,60%
broj važećih listića 810 97,01%
broj nevažećih listića 25 2,99%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 292 36,04%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 213 26,29%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 170 20,98%
4 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 44 5,43%
5 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 28 3,45%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 17 2,09%
7 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 17 2,09%
8 MDS 6 0,74%
9 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 6 0,74%
10 STRANKA IVANA PERNARA 4 0,49%
11 RF 4 0,49%
12 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,37%
13 FOKUS, REPUBLIKA 3 0,37%
14 OIP 2 0,24%
15 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 1 0,12%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
PODTUREN
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 3.096
pristupilo glasovanju 1.655 53,46%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.655 53,46%
broj važećih listića 1.610 97,28%
broj nevažećih listića 45 2,72%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 695 43,16%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 367 22,79%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 339 21,05%
4 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 51 3,16%
5 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 43 2,67%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 23 1,42%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 21 1,30%
8 STRANKA IVANA PERNARA 19 1,18%
9 OIP 14 0,86%
10 MDS 12 0,74%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 11 0,68%
12 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 5 0,31%
13 RF 5 0,31%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 4 0,24%
15 FOKUS, REPUBLIKA 1 0,06%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
PRIBISLAVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.176
pristupilo glasovanju 1.147 52,71%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.145 52,62%
broj važećih listića 1.106 96,59%
broj nevažećih listića 39 3,41%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 411 37,16%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 359 32,45%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 149 13,47%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 59 5,33%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 39 3,52%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 27 2,44%
7 STRANKA IVANA PERNARA 18 1,62%
8 OIP 10 0,90%
9 FOKUS, REPUBLIKA 8 0,72%
10 MDS 7 0,63%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 5 0,45%
12 RF 5 0,45%
13 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 5 0,45%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 2 0,18%
15 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 2 0,18%
16 HSGO 0 0,00%
III. izborna jedinica
SELNICA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.456
pristupilo glasovanju 1.310 53,34%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.310 53,34%
broj važećih listića 1.260 96,18%
broj nevažećih listića 50 3,82%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 546 43,33%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 282 22,38%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 231 18,33%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 57 4,52%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 43 3,41%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 28 2,22%
7 STRANKA IVANA PERNARA 19 1,50%
8 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 11 0,87%
9 MDS 10 0,79%
10 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 8 0,63%
11 A – HSP – Dražen Keleminec 5 0,39%
12 OIP 5 0,39%
13 RF 5 0,39%
14 FOKUS, REPUBLIKA 4 0,31%
15 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 4 0,31%
16 HSGO 2 0,15
III. izborna jedinica
STRAHONINEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.313
pristupilo glasovanju 1.517 65,59%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.516 65,54%
broj važećih listića 1.473 97,16%
broj nevažećih listića 43 2,84%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 536 36,38%
2 NPS 444 30,14%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 206 13,98%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 91 6,17%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 64 4,34%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 49 3,32%
7 MDS 15 1,01%
8 STRANKA IVANA PERNARA 14 0,95%
9 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 13 0,88%
10 FOKUS, REPUBLIKA 9 0,61%
11 RF 9 0,61%
12 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 8 0,54%
13 OIP 7 0,47%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,20%
15 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 3 0,20%
16 HSGO 2 0,13%
III. izborna jedinica
SVETA MARIJA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.796
pristupilo glasovanju 1.132 63,03%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.132 63,03%
broj važećih listića 1.088 96,11%
broj nevažećih listića 44 3,89%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 464 42,64%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 269 24,72%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 150 13,78%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 50 4,59%
5 MDS 48 4,41%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 36 3,30%
7 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 24 2,20%
8 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 13 1,19%
9 STRANKA IVANA PERNARA 12 1,10%
10 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 9 0,82%
11 OIP 6 0,55%
12 FOKUS, REPUBLIKA 3 0,27%
13 RF 2 0,18%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 1 0,09%
15 HSGO 1 0,09%
16 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 0 0,00%
III. izborna jedinica
SVETI JURAJ NA BREGU
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 4.388
pristupilo glasovanju 2.551 58,14%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 2.551 58,14%
broj važećih listića 2.465 96,63%
broj nevažećih listića 86 3,37%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 898 36,43%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 817 33,14%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 281 11,39%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 148 6,00%
5 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 78 3,16%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 72 2,92%
7 MDS 42 1,70%
8 STRANKA IVANA PERNARA 30 1,21%
9 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 28 1,13%
10 OIP 23 0,93%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 16 0,64%
12 FOKUS, REPUBLIKA 11 0,44%
13 RF 11 0,44%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 6 0,24%
15 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,12%
16 HSGO 1 0,04%
III. izborna jedinica
SVETI MARTIN NA MURI
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.243
pristupilo glasovanju 1.218 54,30%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.218 54,30%
broj važećih listića 1.165 95,65%
broj nevažećih listića 53 4,35%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 420 36,05%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 323 27,72%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 231 19,82%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 56 4,80%
5 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 35 3,00%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 24 2,06%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 18 1,54%
8 MDS 15 1,28%
9 OIP 11 0,94%
10 FOKUS, REPUBLIKA 9 0,77%
11 STRANKA IVANA PERNARA 7 0,60%
12 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 7 0,60%
13 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 4 0,34%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 2 0,17%
15 HSGO 2 0,17%
16 RF 1 0,08%
III. izborna jedinica
ŠENKOVEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.342
pristupilo glasovanju 1.558 66,52%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.558 66,52%
broj važećih listića 1.534 98,46%
broj nevažećih listića 24 1,54%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 521 33,96%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 465 30,31%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 255 16,62%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 97 6,32%
5 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 52 3,38%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 51 3,32%
7 FOKUS, REPUBLIKA 23 1,49%
8 MDS 17 1,10%
9 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 15 0,97%
10 RF 12 0,78%
11 OIP 8 0,52%
12 STRANKA IVANA PERNARA 8 0,52%
13 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 5 0,32%
14 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 4 0,26%
15 HSGO 1 0,06%
16 A – HSP – Dražen Keleminec 0 0,00%
III. izborna jedinica
ŠTRIGOVA
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 2.242
pristupilo glasovanju 1.122 50,04%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 1.122 50,04%
broj važećih listića 1.085 96,70%
broj nevažećih listića 37 3,30%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 432 39,81%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 318 29,30%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 202 18,61%
4 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 29 2,67%
5 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 28 2,58%
6 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 27 2,48%
7 STRANKA IVANA PERNARA 16 1,47%
8 OIP 6 0,55%
9 MDS 6 0,55%
10 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 6 0,55%
11 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 4 0,36%
12 A – HSP – Dražen Keleminec 3 0,27%
13 FOKUS, REPUBLIKA 3 0,27%
14 HSGO 2 0,18%
15 RF 2 0,18%
16 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 1 0,09%
III. izborna jedinica
VRATIŠINEC
UKUPNO
broj birača na obrađenim biračkim mjestima 1.550
pristupilo glasovanju 870 56,13%
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) 870 56,13%
broj važećih listića 846 97,24%
broj nevažećih listića 24 2,76%
LISTA BROJ GLASOVA POSTOTAK
1 NPS 341 40,30%
2 SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS 264 31,20%
3 HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU 132 15,60%
4 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO 32 3,78%
5 MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM 24 2,83%
6 DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA 15 1,77%
7 UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU 14 1,65%
8 STRANKA IVANA PERNARA 7 0,82%
9 MDS 4 0,47%
10 NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ 4 0,47%
11 OIP 3 0,35%
12 FOKUS, REPUBLIKA 2 0,23%
13 RF 2 0,23%
14 A – HSP – Dražen Keleminec 1 0,11%
15 HSP, HRVATSKO BILO, HDSS 1 0,11%
16 HSGO 0 0,00%

DIP

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja