Međimurje Press
Svijet

Sveti Stjepan Prvomučenik jedan od sedmorice đakona

Vjernici diljem svijeta obilježavaju blagdan sv. Stjepana, prvog kršćanskog mučenika, jednog od sedmorice đakona u crkvenim početcima.

Stjepan je bio Židov iz Jeruzalema te pravi praktični kršćanin. Prva ga je kršćanska zajednica imenovala jednim od sedmorice đakona, a u Djelima apostolskim istaknuta je njegova briga za siromašne i nemoćne te snaga i milost kojom je djelovao na narod.

Poput svoga Učitelja Isusa, Stjepan je oprostio svojim neprijateljima dok su ga ubijali, a priča o njegovu kamenovanju povezana je i s drugim velikim likom kršćanske povijesti, koji se u trenutku kamenovanja zvao Savao. Savao je bio najveći progonitelj Kristova nauka te je odobravao Stjepanovo pogubljenje. Nakon obraćenja prepoznajemo ga u liku svetog Pavla koji je kasnije postao jedan od najvećih boraca za Krista te najveći propovjednik Kristova evanđelja.

Stjepan je posvuda naviještao Radosnu vijest svoga Učitelja, dok se oko njega okupljao sve veći broj Židova koji su se zbog njegovih propovijedi obraćali na kršćanstvo. Utjecaj koji je imao među židovskim narodom te svećenstvom izazvao je gnjev Židova u sinagogi i u Hramu koji su, u znak odmazde, odredili njegovo uhićenje i konačno pogubljenje. Nakon što je uhićen, Stjepan je održao svoj čuveni govor pred sudom, osvrnuvši se na čitavu povijest kršćanstva, od svetih patrijarha, preko Mojsija i proroka, pa sve do Isusa Krista, kojega su židovske vođe također pogubile. Zbog toga govora židovske glavešine odlučile su da Stjepana izvedu izvan grada te ga tamo kamenuju.

Vesna Jurić Rukavina

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja