medjimurjepress@gmail.com

Doživite kulturnu baštinu na putevima vinskih cesta Hrvatske i Slovenije

Doživite kulturnu baštinu na putevima vinskih cesta Hrvatske i Slovenije Prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije je područje bogate vinogradarske i kulturne povijesti. Vinogradarstvo je na ovim prostorima sraslo s prirodom, poviješću, kulturom i životom ljudi. Četiri...

Doživljaj koji kratko traje kao i sve što je lijepo!

Srednji Jadran (d.d.) Tvoj share je nekome vrijedna informacija!