medjimurjepress@gmail.com

Certifikat znanstveno-istraživačke razine

Međunarodno priznanje za stručni rad i kvalitetno poslovanje Krovna svjetska Sekcija za biodinamičku poljoprivredu švicarskog Goetheanuma, uvrstila je na svojoj karti svijeta Centar dr. Rudolfa Steinera kao edukacijski centar za biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju. Smješten u...

Hrvatska udruga leukemije i limfoma

Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) postala je punopravnom članicom Myeloma Patient Europe (MPE) jednoglasnom odlukom članova Opće skupštine te organizacije donesenom na netom završenom godišnjem sastanku u Minhenu, Njemačka (MPE AGM 2019). MPE krovna je organizacija...