medjimurjepress@gmail.com

Dan na koji sve žene mogu biti ponosne

„Ovaj dan mora sve žene podsjetiti na to da im današnja prava nisu poklonjena, već su se morale, i još uvijek moraju, boriti za ravnopravnost u svim životnim aspektima. To je dan kada se ženi odaje priznanje za njezinu nezamjenjivu ulogu u obitelji, za njezina dostignuća na...