Hrvatska politička scena dobila novu stranku SIP

STRANKA IVANA PERNARA  Branimir Bunjac potpredsjednik SIP-a, najavljuje osnivanje županijske organizacije Stranka Ivana Pernara, osnovana početkom srpnja, ovih dana je i službeno registrirana pri Ministarstvu uprave te je na taj način počela sa aktivnim radom. Stranka svoj...