medjimurjepress@gmail.com

165 milijuna kuna za ulaganja u šumarstvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih...

Financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije

Za 29 projekata i programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i zaštite potrošača Međimurska županija osigurala 546.500 kuna U Velikoj vijećnici Međimurske županije održano je potpisivanje i podjela Ugovora o financiranju programa i projekata udruga Međimurske županije...