Financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije

Za 29 projekata i programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i zaštite potrošača Međimurska županija osigurala 546.500 kuna U Velikoj vijećnici Međimurske županije održano je potpisivanje i podjela Ugovora o financiranju programa i projekata udruga Međimurske županije...