Međimurje Press
Poljoprivreda

Kontrola plodnosti tla u 2021. godini!

Projekt Kontrola plodnosti tla provodi se na području Međimurske županije od 2014. godine. U njemu je dosad sudjelovalo 15 općina i 3 grada, uzeto je i obrađeno preko 2300 uzoraka na isto toliko parcela, na ukupnoj površini većoj od 3.000 ha. Od 2016. godine u projekt se uključio i Grad Čakovec. Suradnja je za 2021. godinu definirana Sporazumom između Županije i jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Čakovca te ovlaštenog laboratorija Labosan d.o.o.

Na osnovu Sporazuma, Županija i Grad sudjelovali su u sufinanciranju analize tla, svaki s udjelom od 40% u odnosu na ukupnu cijenu kontrole plodnosti tla jednog uzorka, a poljoprivredni proizvođači s udjelom od 20%.

Poljoprivredni proizvođači, korisnici potpore, odabrani su na osnovi javnog poziva Grada Čakovca, a Odluka o odabranim korisnicima na čakovečkom području dostavljena je Međimurskoj županiji i odabranom ovlaštenom laboratoriju Labosan d.o.o.

Zemlja kao bazični, neprenosivi resurs poljoprivredne proizvodnje u središtu je interesa Grada Čakovca, a provedbom projekta utječe se na njegovo očuvanje i oplemenjivanje vrijednosti. Projekt se provodio radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih te stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

Na području Grada Čakovca u 2021. godini analizirano je 79 uzoraka tla. Sufinanciralo se maksimalno analiza, pet uzoraka tla po jednom Korisniku, poljoprivrednom proizvođaču. Podaci obrađenih uzoraka uvršteni su u interpretacijsku bazu i karte koje mogu biti podloga za daljnja istraživanja i alat za donošenje mjera u poljoprivrednoj politici Grada Čakovca.

Više o samo izvješću možete pročitati na stanicama Grada Čakovca https://www.cakovec.hr

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja