Međimurje Press
Poljoprivreda

Javno savjetovanje o Programu potpora poljoprivredi za razdoblje od 2024. do 2025. godine

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Razlog donošenja Programa potpora poljoprivredi za razdoblje od 2024. do   2025. godine je potreba  za investiranjem u poticanje razvoja poljoprivrede

STVARATELJ DOKUMENTA

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom   javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom Programa potpora poljoprivredi   za razdoblje od 2024. do 2025. godine te dobivanja mišljenja, primjedbi i   prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja,   primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Od 8. kolovoza do 8. rujna   2023. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina   Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom „Primjedbe,   prijedlozi i mišljenja na prijedlog potpora poljoprivredi za razdoblje od 2024.   do 2025. godine ili se dostavljaju elektroničkom poštom na   e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne   novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa   zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o   prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti   zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće   o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

PRILOZI:

  1. Obavijest o javnom savjetovanju 
  2. Program potpora poljoprivredi za razdoblje od 2024. do 2025. godine 
  3. Natječaj
  4. Prijavnica
  5. Obrazac sudjelovanja u javnom sudjelovanju – word
  6. Obrazac sudjelovanja u javnom sudjelovanju – pdf

Općina Mala Subotica

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja