Međimurje Press
Hrvatska

“Na mreži sve po starom” – komentar OIEH-a na Desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže

Na mreži sve po starom

Predloženi desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a koji je nedavno predstavljen prema mišljenju OIEH-a preslikava (dosadašnji) konzervativni razvoj distribucijske mreže, koji nije adekvatan za razvoj dinamičnog sustava neophodnog za energetsku tranziciju. Jedna od potencijalnih prepreka je tradicionalni pristup priključenja novih korisnika (proizvođača i/ili potrošača). Zbog priključenja novih i povećanja priključne snage postojećih proizvođača na distribucijsku mrežu, u praksi se često događa da su uvjeti priključenja za OIE neprihvatljivi investitorima ili su zahtjevi odbijeni zbog nedovoljnog kapaciteta mreže. HEP-ODS se prilikom priključenja novih korisnika i dalje vodi načelom 100% raspoloživosti mreže i n-1 kriterija. Isti rezultiraju predimenzioniranjem sustava koji je značajno skuplji i čiji razvoj iziskuje značajno više vremena. Tako se u praksi onemogućuje priključak novih korisnika ukoliko proračuni za rubne uvjete pokazuju narušavanje kvalitete naponskih uvjeta. Zbog navedenog korisnik može biti 99% vremena u normalnom pogonu, a zbog primjerice 1% vremena slučajeva u kojem neće biti u mogućnosti spojen s punom priključnom snagom, HEP-ODS ga neće htjeti spojiti. Umjesto da se omogući fleksibilnost u priključku, na način da se korisnika po potrebi isključi ili smanji snaga, priključak se ne dozvoljava. Kao posljedica toga će se brojni projekti solarnih elektrana obustaviti jer HEP-ODS računa na ispunjavanje svih tehničkih uvjeta u 100% vremena, umjesto da se uvede tržište fleksibilnosti. Takvo tržište ne samo da će omogućiti ubrzani razvoj mreže, već otvara i priliku za novim poslovnim modelima kao što su baterijski spremnici za regulaciju lokalnih zagušenja.

Evo i nekoliko konkretnih prijedloga za rješavanje ovih problema: 

Kućanstva

Po pitanju uvođenja mjerenja potrošnje električne energije za kategoriju kupaca Kućanstvo, postojećim propisima HEP ODS je u obvezi u narednih šest godina opremiti vrlo velik broj OMM brojilima s daljinskim očitanjem (minimalno 80%), što je veliki financijski i organizacijski izazov iz kojeg razloga se predlaže da se navedeno sufinancira EU sredstvima. Kako je razvoj tržišta opskrbe, agregiranja i energetskih zajednica građana u porastu uz očekivano znatno priključenje sunčanih elektrana na privatnim kućama i ustanovama, potrebno je znatno ubrzati uvođenje brojila s daljinskim očitanjem za kućanstva. 

Elektromobilnost

HEP ODS u poslovnim ciljevima za 10G razdoblje očekuje značajniju elektrifikaciju prometa te izgradnju punionica za električna vozila. Očekivani snažni rast broja OIE s jedne strane i infrastrukture za elektromobilnost dodatno usložnjava planiranje razvoja mreže te povećava rizik operatora pri planiranju i vođenju sustava. U Zakonu o tržištu električne energije, a sukladno direktivama EU, stvoreni su zakonski preduvjeti za pružanje usluga fleksibilnosti koje bi HEP-ODS-u mogle pomoći u umanjenju rizika pri planiranju i vođenju sustava.

OIEH predlaže razvoj novih tipskih rješenja za priključenje infrastrukture za elektromobilnost (susretna postrojenja, distributivne TS) kao i inovativna rješenja za priključenja punionica električnih vozila u postojećim višestambenim i poslovnim građevinama.

Kapacitet mreže

OIEH predlaže da se financiranje povećanja kapaciteta mreže omogući i iz drugih izvora financiranja (ne isključivo iz naknade za priključenje). Dodatno, potrebno je investirati u informacijski sustav za dinamičko praćenje tokova snaga i energija kako bi HEP-ODS u realnom vremenu raspolagao podacima o raspoloživosti mreže. Ujedno, OIEH smatra kako investitorima treba omogućiti opciju primjene operativnog ograničenja korištenja priključne snage.

Fleksibilnost

Pitanje operativnog uvođenja usluga fleksibilnosti sustava nije egzaktno i dinamički definirano u Desetogodišnjem planu iako su stvorene zakonske pretpostavke i činjenice da trenutno imamo četiri registrirana agregatora na tržištu Hrvatske. Predlažemo da se u najkraćem mogućem roku (2-3 godine) implementiraju adekvatni mehanizmi za pružanje usluga fleksibilnosti. Ujedno, OIEH predlaže poticanje izgradnje skladišta električne energije u elektro distribucijskoj mreži ili novih tehničkih rješenja (npr. korištenje energije iz OIE za proizvodnju vodika) na način da im se omogući prioritetno priključenje na mrežu.

Smanjenje gubitaka

Iz predloženog Desetogodišnjeg plana nije jasno koliko će se godišnje umanjivati gubici te na koje načine i s kojim naprednim alatima će se postići zadani ciljevi. Kako je smanjenje gubitaka električne energije u mreži HEP ODS-a najvažniji poslovni cilj dugi niz godina, OIEH predlaže osiguranje odgovarajućih alata za optimizaciju tehničkih i ne tehničkih gubitaka u distribucijskoj mreži.

OIEH predlaže u Trogodišnji plan uvrstiti izgradnju RS 35 kV ŠESTANOVAC kao i rekonstrukciju, odnosno izgradnju postojećeg 35 kV RS ŠESTANOVAC- TS MEDOV DOLAC. Naime, projekti SE ŠESTANOVAC i SE ŠESTANOVAC 2 bit će spremni za izgradnju u prvom kvartalu 2025. godine. Navedene projekte nužno je stoga uvrstiti u plan budući da je za njih ishođena lokacijska dozvola, dok je za RS 35 kV ŠESTANOVAC ishođena i Građevinska dozvola. Naglašava se pritom da je za navedene projekte u STUM-u uvrštena i zamjena postojećeg transformatora 20 MVA s novim 40 MVA transformatorom u TS KRALJEVAC. S obzirom da se i ostali projekti namjeravaju graditi u neposrednoj blizini izgradnja RS 35 kV ŠESTANOVAC kao i rekonstrukcija, odnosno izgradnja postojećeg 35 kV RS ŠESTANOVAC- TS MEDOV DOLAC, je neophodna.

Marija Hanzec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja