medjimurjepress@gmail.com

Obavijest udrugama sa sjedištem na području Međimurske županije

Međimurska županija, Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport nadležno je upravno tijelo za vođenje Registara udruga sa sjedištem na području Međimurske županije.Djelovanje udruga uređeno je odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19), a pobliže se razrađuju statutom svake pojedine udruge. Jedna od obveza udruge jest i održavanje redovne sjednice skupštine u roku koju je propisan statutom (najčešće jednom godišnje), a nakon što je skupština održana, osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je jedan primjerak zapisnika s održane redovne sjednice skupštine dostaviti nadležnom upravnom tijelu Međimurske županije (dakle do kraja tekuće godine za ovu godinu ili početkom sljedeće godine za prethodnu godinu).

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj, od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. Zbog cijele situacije vezane uz pojavu koronavirusa COVID-19 i mjera koje se poduzimaju za suzbijanje njegova širenja, svjesni smo da je do daljnjega onemogućeno održavanje redovnih, izbornih ili izvanrednih sjednica Udruga.

Udruge će moći održavati svoje skupštine čim se za to stvore zdravstveni preduvjeti.

Udruge koje su dosad održale sjednice skupštine mogu zapisnike s održanih sjednica poslati poštom nadležnom upravnom tijelu poštom na adresu:

Međimurska županija

Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

n/r Marjana Bočkaj

Osim pošte, dokumentacija se može dostaviti putem elektroničke pošte:

marjana.bockaj@medjimurska-zupanija.hr ili gordana.nomonemi@medjimurska-zupanija.hr

Sve dodatne informacije o održavanju redovnih skupština, kao i o ostalim obvezama koje udruge imaju prema postojećim propisima mogu se dobiti i telefonskim putem na brojevima 040/ 374 171 i 040/374 061.

UO za poslove župana

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*