Veselo na Danima kruha i zahvale

Turistička zajednica Grada Preloga, u sklopu 24. Tjedna župnog Caritasa, organizirala je Dane kruha i zahvale uz sudjelovanje brojnih udruga s područja Preloga I ove godine u kuhanje specijaliteta u kotliću, uključile su se brojne udruge s područja Preloga: Nautički klub Labud,...

Tutnjava Harley-Davidsona u centru Čakovca

Udruge ljubitelja motora Harley-Davidson iz gotovo svih krajeva Hrvatske danas su sa svojim ljepotanima i “zvijerima” stali u Čakovcu. Redovito je to druženje koje će završiti vožnjom do Varaždina i zajedničkom večernjom veselicom uz grupu Let 3. Jake mašine, prave...

543.000 kuna za potporu programa i projekta 46 međimurskih udruga

Međimurska županija ove je godine osigurala do sada najveću financijsku potporu za rad udruga te se kroz 5 javnih natječaja financiraju programi rada civilnih udruga, socijalnih usluga, poljoprivrede, sporta, kulture čija vrijednost premašuje 3,5 milijuna kuna. U Veliko...

Rudarske tribine idu dalje

U zadnjih nekoliko godina Grad Mursko Središće osjetno je povećao sufinanciranje rada udruga te su zbog toga rezultati koje sportske i ostale udruge postižu vrijedni svake pažnje, a i slobodno možemo zaključiti da svojim uspjesima i djelovanjem odlično promoviraju grad. Svake...

Upitnik o procjeni potreba organizacija civilnoga društva

Upitnik o procjeni potreba organizacija civilnoga društva u pripremi i provedbi aktivnosti koje će biti organizirane povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU sukladno zaključku sa sastanka radne skupine Savjeta za međunarodnu suradnju (uključujući suradnju s EGSO...

Grad Prelog potpisao ugovore o financiranju udruga

U vijećnici Grada Preloga, u petak 15. ožujka, potpisani su ugovori sa udrugama, za financiranje javnih potreba u 2019. godini Grad Prelog je u veljači 2019. godine raspisao natječaj za financiranje javnih potreba u 2019. godini u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti....

Informativna radionica za udruge povodom Javnog natječaja MŽ

Informativna radionica u sklopu Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja u 2019. godin...

Predstavljen hvalevrijedan projekt “Klub 54+”

Kroz 127 kreativnih radionica iz 5 vrsta kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje će se provesti u Osijeku, Vukovaru, Petrinji, Sisku, Novskoj, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu poboljšat će se kvaliteta života i povećati razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu...

Potpisan Sporazum o financiranju udruga umirovljenika

U utorak 24.srpnja u Maloj vijećnici, Međimurske županije održana je konferencija za medije vezano uz dobivena bespovratna EU sredstva za projekt “Impuls za 54+” čiji je nositelj Međimurska županija, a partneri Kulturno umjetničko društvo Mura, Matica umirovljenik...

Obavijest sportskim udrugama u Međimurskoj županiji

Rezultati o udrugama koje su zadovoljile ili nisu zadovoljile norme Javnog poziva za sufinanciranje športskih programa i projekata Povjerenstvo za odabir športskih programa i projekata koji će biti sufinancirani iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu, na...