Međimurje Press
Općine

Novi cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada primjenjivat će se od 01.01.2024.godine.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pribislavec

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja javne usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i iznosi 9,75 eura mjesečno bez PDV- a i primjenjuje se za svako obračunsko mjesto.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i iznosi 48,00 eura mjesečno bez PDV-a i primjenjuje se za svako obračunsko mjesto.

Kako bi potaknuli korisnike javne usluge na odvajanje reciklabilnog otpada, biootpada, glomaznog otpada te opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada što rezultira stvaranjem manjih količina miješanog komunalnog otpada, njima se određuje sljedeće umanjenje cijene minimalne javne usluge:

– korisniku kućanstvo sa jednim članom kućanstva ili se nekretnina koristi povremeno iznos obvezne minimalne javne usluge umanjuje se za 4,87 eura mjesečno ako korisnik koristi spremnik od 60 litara za miješani komunalni otpad

– korisniku kućanstvo sa jednim ili dva člana kućanstva iznos obavezne minimalne javne usluge umanjuje se za 3,25 eura mjesečno ako korisnik koristi spremnik od 80 litara za miješani komunalni otpad

– korisnik koji nije kućanstvo sa do 5 zaposlenih uključujući i 5 zaposlenih, te udruge, sportski klubovi,
i crkve koji koriste spremnike od 120 litara za njih se cijena obvezne minimalne javne usluge umanjuje za 32,00 eura mjesečno.

– korisnik koji nije kućanstvo sa do 10 zaposlenih uključujući i 10 zaposlenih, te udruge, sportski klubovi, i crkve koji koriste spremnike od 240 litara za njih se cijena obvezne minimalne javne usluge umanjuje za 16,00 eura mjesečno.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pribislavec će se dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u roku od 15 dana od dana donošenja te će se objaviti na službenoj mrežnoj stranici Općine Pribislavec i davatelja javne usluge GKP PRE-KOM-a.

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja