Međimurje Press
Općine

[POZIV] Javna priznanja u Općini Selnica

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2023. GODINU

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SELNICA SU:

 1. Počasni građanin Općine Selnica
 2. Plaketa Općine Selnica i
 3. Zahvalnica Općine Selnica.

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu, u pravilu za Dan Općine Selnica, 25. travnja,  radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Selnica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su k tome usmjerene.

Za vrijeme trajanja mandata, javna se priznanja ne dodjeljuju dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima Općinskog vijeća Općine Selnica te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Selnica.

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):

 • najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Selnica;
 • radna tijela Općinskog vijeća Općine Selnica, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica;
 • udruge;
 • općinski načelnik;
 • najmanje 3 (tri) fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Selnica.

 

 • OVLAŠTENI PREDLAGATELJI NE MOGU ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA PREDLOŽITI SAMOG PREDLAGATELJA, VLASTITE ČLANOVE, ODNOSNO ZAPOSLENIKE TE ČLANOVE UŽE OBITELJI

PRIJEDLOG SADRŽI (potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na stranicama Općine Selnica):

 • podatke o podnositelju prijedloga;
 • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Selnica, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
 • vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

OBRAZAC SE NALAZI NA STRANICAMA OPĆINE SELNICA: www.selnica.hr , A MOŽE SE PREUZETI I OSOBNO U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA u uredovno radno vrijeme.

Na zahtjev, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Napomena: Osobni podaci podnositelja prijedloga i kandidata obrađivat će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18)


Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica – Markovo 2023“ 

na adresu:

OPĆINA SELNICA

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Selnica

JELAČIĆEV TRG 4

40314 SELNICA

NAJKASNIJE DO 6. ožujka 2023. GODINE DO 15:00 SATI!

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:


OPĆINSKI NAČELNIK
Ervin Vičević

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja