Međimurje Press
Blaženka Križan Kolumne

Kolinje

Piše: BLAŽENKA KRIŽAN

Išče je bela megla plazila po zemlj i to čistam nisko dok je Jalica čula kak pajceki rokčejo, krave muču, pes cvili, se je bilo nompak. Što bi rekel, sosedi so v tajnosti šteli kolinje zbaviti. Pa to tak nejde, kaj jim je?

Megla se zdigla kaj bi se vidla i onak bleda i kredu se po prek zatajiti.

Krave se zbincavlejo, pajceki nagužvani kak paper jen prek drugoga gazijo, a pes sam kaj lanca ne ftrgne. Za škedenj je zavezani i bo ga zrušil tak je stekli.

Došli so mesar i tri soseda pomagača.

Čuje se: “Gazda, de ste? Išče spiste?“

A kaj bi, tu smo, kredu smo.“

Najprej so se žganice i pelinkovca tak nažrli, glave so im buknule kak baklje, oči so im drugo formo dobile, onak hudu, a škrljaki su im na bok stali, noge zapičene v Batinim čižmama kak da so drftale, cigaretlini so jim se v lampi smodili i nekaj so si popevli. Pesem pred klanje.

Čuje se – „Samo jedan dan života…, „

Nešči domaći se splel: „Norci nori, prešikjeni i fejst pijani, kakša pesem je to i čemu?“

Pajceka so dovlekli za rep i vuha, pred mesara, kak pred soca. Rožđi on kak nori, noge so mu z vojkom zavezali i evo koljačkoga noža njemu na vratu.

Žene so z vajdlingima dobežale kaj krv ne dide podkvar, potli budo krv zajtrkovali, dale pili, z nožima mahali i kak besni, dale bi klali. Ve so koražni i puni pijače.

Mesar je pajceka počil po riti i onda je on dobil jen zamah z nožom vu vrat, besno i bolno je zatulil, štel je pobeći, tresel se, cvilil, za život prosil, ron sam mislila da nabo mogel pobeči, ali o… gleč, pajcek im je fujtnul. Ves f krvi je po gruntu letel, zaletaval se sam v sebe, v nas, v mesara, a onda su si za jim bežali i prijeli ga. Spikali so ga čuda pot v strahu kaj se ne zdigne i pak ne pobegne.

Jezuuuš, strašna slika.

Krvavi grunt s krvavim cvetjem, krvavi pločnik i cela senokoša f krvi. Si su drkali vun-nutri i zabili na gladnoga pesa. Pes je već bil jako nahuškani i komaj kaj je nekaj dobil ka ftihne.

Ja sam kak mali curetak poskrivce ljukala, a onda pobegla, dimo, prek pota i ravno v moju sobu. Stisnula sam si vuha i štela sam se zaprti v romor, ali je nutri bila črna kmica. Rekli so mi da to pajceka ne boli i da su oni zato tu, kaj bumo ih klali i jeli. Isto so mi rekli za piceke, racike, krave,ovčice i pure. Se je to trebalo hmreti kaj bi mi meli kaj jesti. V želoco mi je bilo hudo, droba so mi plesala i grčila se, a smrad z sosedovoga grunta me skoro zagušil.

Pajceka su rezali, dlake skubli i z vrelom vodom ih doli vleki, onda so ga još s kropom polevali onak prav za prav harali i na falate ga zgotovili. Njegova koža je nakli hičena, na lepu, zelenu travu, a to je zgledalo, kak da si ju je slekel.

On je bokček goli visel, ves obrezan, krvavi i gledal me. Nekaj sam tam morala nesti pak su nam se oči srele. Oči razrogačene je štel vun pustiti kaj bi mi nekaj rekel, krv je još topla čvapkala vu vajdling i okoli su se zdigali mali i beli mehuri. Ja sam odbežala dimo prek svih blatnih šlafura, sa po prek pošpricana.

Z blatom po hrptu i v lasima nesam se mogla zastaviti. Ljudi so okoli bili veseli, pijani, pajcek mrtev a ja pak sozna negdi skrita.

Cela vulica je smrdela na vrelo vodo zmešanu z krvlju, na mašču koja se odma talila i cvirke koji su se odma delali za južinu. Zelje se kuhalo još s toplim pajcekovim mesom, krv se pekla, a i z mozgom su nekaj delali i toga smrada ne bum nigda pozabila.

Pri toj hiži, je se bilo masno, blatno, zašmirano, zamusane kupice su bile tak grde i još fkruhnute, pijana lica su bila tak nora i šteli su još klati i klati. Oči su im bile tuste i črlene, kapki kak stara feringa, nahereni, a šape, dlakave, koljačke, ogromne i frugljave z črnimi nofti.

Špeh se kuhal i kuhal, burkal vun z ranjgle, krmavi papki so se pucali za hladnetinu, nofti so se vun pukali, rep haral, vuha so se čistila i falaček mesa šteroga je Štef rezal bodo deli kcoj.

Ali duha, plač nedožnoga živinčeta, hajka štero su zdigli i mladi život koji se vgasil kak sveča, ništ je ne bilo vredno toga cirkusa.

I dalje bi se čulo; Milica, Joška dajte fletno sim, Rudek nejte fušati, tenko režite, Gusti prezvuršt bo fini, klobasi so gotovi, a jetreca samo skotajte v melju, posolite, denite malo prpra i spečite na fletno i krvavo.

Celi den je itak bil krvavi isto kak jetreca i mesar sa svojim pomagačima koji bi samo klali i klali, kaj gut, de gut i čije gut. Mali Hitler se v njima zbudil i neje im dal mira.

A dok su jeli, cele falate so pogatali, nesu niti žvakali, a se se cedilo po njivim bradami, po robači ili reklecu. Nažlepali so se vina tuduma i kak stekli so bili. Mlajše snehe so im se rivale i zahuškale, neje bilo znati, je to kolinje il pak svati.

Mesara su zanovetali; „Si ju je il si jo ne?“- Jesam jo. Prasica je pobegla, ali sam jo ipak dostigel, pretekel i rešil. Malo smo se igrali. Mesar je muštra svoje vrste, prekaljeni je komedijaš.

I megla koja je bila još bole bleda, krvavo nas je ljukala i zginula je črez nagnute brajde. Pijana il trezna, se je vidla.

Kri te hiže navek čujem plač i roktanje pajceka, strku po dvorišču, a nos mi je ne pozabil smrada i duhu vrele mašče zmešane z smrtnim hroptajem. Od toga sega mi se želodec napuhaval i bilo mi je zlo.

Zvečera su mi moji z algom čelo harili kaj dojdem k sebi. Zelena alga vu flašici lečila je se.

Nigdar, nigdar več nisam vidla kolinje.

V našem dvorišču se je nikdar ne klalo i megla je bila veke bela belcata kak sneg.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja