Međimurje Press
Političke stranke

Baksa: Vratimo Međimurcima njihovu bolnicu!

Ivica Baksa, saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever, izrazio je u petak zabrinutost za budućnost Županijske bolnice Čakovec vlasništvo nad kojom je s početkom ove godine preuzela država.

Bolnica u Čakovcu jedan je svijetlih primjera u hrvatskom zdravstvenom sustavu, bolnicu su vlastitim doprinosom izgradili Međimurci, a Međimurska županija je ulagala značajna sredstva za njenu dogradnju i opremanje u svrhu osiguranja najbolje moguće zdravstvene skrbi za Međimurce i stanovnike okolnih županija. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnivačka prava općih bolnica prenesena su s jedinica regionalne samouprave na Republiku Hrvatsku.

Baksa smatra kako ovom centralizacijom izostaju konkretni benefiti za Međimurje. Činjenica je da je Županijska bolnica Čakovec jedna od samo četiri opće bolnice koja godinama ostvaraju odrađen rad iznad limita i jedna je od rijetkih bolnica koja je akreditirana po najvišim međunarodnim standardima. Sustav kako je do ove godine funkcionirao pokazao se uspješnim, a vodstvo i Županija dokazali su svojim potezima da mogu i znaju upravljati svojim ustanovama.

Baksa navodi kako je za unapređenje zdravstvenog sustava u Međimurju od presudne važnosti nastavak rada na započetima projektima kao što su Centar palijativne skrbi i adaptacije i izgradnje novih laboratorija i smatra upitnim njihovo izvođenje pod upravljanjem države.

„Što će biti kada se imenuju novo vodstvo i hoće li se ono imenovati prema kriteriju podobnosti i stranačkoj pripadnosti. Ako postave svoje ljude koji neće adekvatno komunicirati sa Županijom bolnica će se zatvoriti u sebe, umjesto da djeluje kako je do sad bila praksa na principima otvorenosti i međusobne komunikacije od čega u konačnici najviše profitiraju upravo pacijenti. Bolnice koje su u vlasništvu države ujedno generiraju veliku većinu od ukupnog duga u zdravstvu, pa se s pravom pitamo hoće li i naša uspješna bolnica biti svedena na tu razinu“, rekao je Baksa.

„Znamo kako je preopterećen, spor i trom državni administrativni sustav stoga upravo radi smanjenja administracije na državnoj razini, ali primarno i radi bržeg prepoznavanja potreba stanovništva logično je da se upravljanje ponovno vrati na lokalnu razinu“, kaže Baksa te dodaje kako bi najjednostavniji način razrješenja ovog problem bio amandman na ovaj Zakon kojim bi se županijama koje nemaju specijalne bolnice, a to su Međimurska i Ličko-senjska, omogućilo da zadrže svoja prava.

„Naši vrijedni i radišni Međimurci ovu su bolnicu stvarali, te su ekonomičnim i štedljivim ulaganjima i upravljanjem od nje napravili fantastičan primjer kako naš zdravstveni sustav može biti bolji, učinkovitiji i kvalitetniji, a na dobrobit svojih građana i najpotrebitijih i upravo zato zaslužuju imati svoju bolnicu“, zaključio je Baksa.

Nezavisna platforma Sjever

Sebastijan Jane

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja