Međimurje Press
Najave

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MALA SUBOTICA

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica koja će se održati 18.6.2024. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 29a. Predlaže se sljedeći dnevni red: 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o načinu utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza  načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica
  4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2024. godini
  5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Mala Subotica
  6. Donošenje Odluke o raskidu ugovora o koncesiji i ukidanju odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova  na području Općine Mala Subotica
  7. Donošenje izmjena i dopuna Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2023. do 2025. godine
  8. Donošenje Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija u 2024. godini
  9. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Mala Subotica na korištenje udrugama
  10. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na k.č. 1569 k.o. Mala Subotica i k.č. 1335 k.o. Benkovec javnim dobrom u općoj uporabi

Mirjana Sečan, mag.iur.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja