Međimurje Press
Političke strankeVijestiŽupanija

MDS: Država preuzima Županijsku bolnicu Čakovec!!!

Glasanjem u Hrvatskom saboru, na svojoj 15. sjednici u petak 17. ožujka 2023. godine, usvojen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim su, između ostalog, sve opće bolnice u Republici Hrvatskoj, pa tako i Županijska bolnica Čakovec, prešle u državne ruke. Za Zakon je glasalo 77 zastupnika vladajuće većine.

Dopunom članka 70. , takoreći potezom olovke, upravljanje općim bolnicama, tu spada i Županijska bolnica Čakovec, prelazi u državne ruke, koja postaje osnivač. Temeljem toga mijenja se broj i sastav članova upravnih vijeća bolnica; do sada je bolnicom upravljala županija kao osnivač, koja je postavljala dva člana i predsjednika Upravnog vijeća, a dva člana imali su predstavnici radnika. Novim zakonom Upravno vijeće ima sedam članova, od toga osnivač – država predsjednika i tri člana, radnici dva člana, a predstavnici županije jednog (!) člana. Država dakle ima većinu u vijeću i time sva prava koja pripadaju osnivaču.

MDS izražava žaljenje i nezadovoljstvo takvim razvojem događaja, jer se, kroz godine, pokazalo da lokalna i regionalna samouprava itekako znaju prepoznati potrebe stanovništva na svojem području i odlučno krenuti u njihovo ostvarenje i da su one, a ne država (!), pripremale i provodile sva značajna ulaganja u razvoj međimurskog zdravstva.

Jer, upravo je Skupština općine Čakovec (danas Međimurska županija) 1967. godine usvojila Program mjera zdravstvene zaštite za područje općine Čakovec za razdoblje od 1968. do 1972. godine, na temelju čega je Stručni savjet Zdravstvenog centra predložio Skupštini program izgradnje nove bolnice do 1972. godine, što je i prihvaćeno.  20.02. 1970. godine Skupština općine Čakovec donijela je odluku o raspisivanju samodoprinosa iz plaća za izgradnju bolnice, a upućen je i apel svim građanima Međimurja da i dobrovoljnim prilozima pomognu izgradnju. Bolnica je predana na korištenje 13. 05. 1973. godine. Vrijednost bolnice bila je 47.163.118. tadašnjih dinara. Važno je napomenuti da je van Međimurja, iz Republičkog fonda za nedovoljno razvijene krajeve, došlo samo 3.000.000 tadašnjih dinara.

I zadnjih godina bilježimo velika ulaganja u međimursko zdravstvo, pogotovo u Županijsku bolnicu i to u visini od oko 200 milijuna kuna. I sva ova ulaganja bila su pokrenuta, vođena i velikim dijelom financirana od strane lokalne i regionalne samouprave.

Zbog toga se plašimo de će novo Upravno vijeće prvenstveno provoditi centraliziranu politiku, politiku ministarstva, a ne politiku koja će se temeljiti na potrebama ljudi koji žive na nekom području koji ima svoje posebnosti.

Do sada se pokazalo da svugdje gdje je sustav decentraliziran bio učinkovitiji i pristupačniji, a sve što smo centralizirali i gdje je država bila gospodar bilo loše.

U novom centraliziranom sustavu Županijska bolnica Čakovec će za ministarstvo biti samo jedna od dvadesetak općih bolnica, dok je do sada za Međimursku županiju bila  jedna i jedina bolnica i tako smo se prema njoj odnosili!

To je pokazala i Skupština Međimurske županije koja je pokušala  utjecati na Ministarstvo zdravstva. Naime, na prijedlog vijećnika MDS-a Željka Pavlica, skupština je na svojoj 10. sjednici, 15. 12. 2022. godine, donijela Zaključak i uputila ga Ministarstvu zdravstva kojim predlaže ministarstvu da se ostavi mogućnost da opću bolnicu može osnovati i jedinica područne (regionalne) samouprave. Taj Zaključak predložen je i u obliku amandmana na Zakon, ali nije dobio podršku u Hrvatskom saboru.

Ovo pokazuje kolika je neosjetljivost države na inicijative koje dolaze van centraliziranog sustava, a zbog toga smo ovih dana svjedočili i prosvjedima liječnika, jer odluka predstavničkog tijela jedinice regionalne samouprave za ministarstvo ne predstavlja ništa.

Donošenjem ovog Zakona uloga centralne države postaje još snažnija, sa tendencijom ovladavanja svih dijelova sustava. Hrvatska je danas u vrhu po centralizaciji u EU, a poznato je da takva centraliziranost generira stranačku i interesnu korupciju, protekcionizam i nepotizam, čemu svakodnevno svjedočimo.

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja