Međimurje Press
Političke stranke

Socijalno vijeće Općine Šenkovec u znaku Ružice Sermek članice Socijaldemokrata!

Na sastanku Socijalnog vijeća Općine Šenkovec, članica vijeća i članica Socijaldemokrata Ruža Sermek predložila je sljedeće prijedloge koje je Socijalno vijeće jednoglasno usvojilo i proslijedilo načelniku Općine na usvajanje za Proračun 2023. godine. To su nadopune dviju Odluka čije usvajanje mora izglasati Općinsko vijeće a to su Odluka o komunalnoj naknadi i naknadi za slivne vode , te Odluka o naknadi za novorođenčad.

U cilju pomoći i rasterećenja stanovnika Općine Šenkovec u doba ogromne inflacije predloženo je da se branitelji s područja Općine s primanjima/ mirovinom do 3.000,00 kn oslobode plaćanja komunalne naknade i naknade za slivne vode ako su vlasnici  nekretnine za koju se plaća komunalna naknada i naknada za slivne vode te da se dobrovoljni darivatelji krvi koji su dobrovoljno darivali krv, žene 25 i više puta a muškarci 35 i više puta, s područja  Općine Šenkovec, oslobode plaćanja komunalne naknade i naknade za slivne vode ako su vlasnici nekretnine za koju se plaća komunalna naknada i naknada za slivne vode.

Nadalje, u cilju što pravednije dodjele i pomoći roditeljima, naknada za novorođenčad se treba isplaćivati i jednom od roditelja koji ima prebivalište na području Općine Šenkovec u slučaju da tu istu naknadu ne koristi drugi roditelj sa prebivalištem na području druge Općine/ Grada što do sada nije bio slučaj i ti roditelji su nepravedno zakinuti.

Prva dva prijedloga su nova i čiju izmjenu treba implementirati u postojeću Odluku o komunalnom naknadi i naknadi za slivne vode, a treći je izmjena dijela Odluke o naknadi za novorođenčad, budući da se u postojećoj Odluci  uvjetuje prebivalište oba roditelja na području  Općine za dobivanje naknade.

U cilju pomoći i rasterećenja stanovnika Općine Šenkovec kao i ispravljanje nepravde roditeljima sa područja naše općine iskreno kao Socijaldemokrati vjerujemo da će se predložene Odluke izmijeniti kako je predloženo i usvojiti na slijedećoj sjednici Općinskog Vijeća.

(mp)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja