Međimurje Press
Političke stranke

Tko je maćeha Županijskoj bolnici Čakovec – država ili županija?

Prije 7 dana izglasan je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Najglasnije je odjeknula vijest da će opće bolnice biti u vlasništvu države, a ne više u vlasništvu županije. Svima je jasno da je opća bolnica dio većeg sustava koji mora funkcionirati radi dobrobiti svih građana. Pacijentima je bitno da imaju najbolju moguću skrb – specijalizirane liječnike, sestre, kvalitetnu i suvremenu opremu te najbolji mogući ishod liječenja. Sve navedeno je organizacijski, ali i financijski izazov.

Bolnica je dijelom izgrađena samodoprinosom kao i druge bolnice diljem Lijepe naše. Osim toga nitko bolnicu neće uzeti niti preseliti izvan Međimurja.

Saborske zastupnice iz SDP-a koje su dale amandman na zakon su u vrijeme glasanja za isti amandman napustile Sabor – toliko o ozbiljnosti samih zastupnica. Vjerojatno ih također treba podsjetiti da je Milanovićeva vlada prva stavila bolnice pod državu.

Kakva je trenutna situacija? Država (HZZO i Ministarstvo zdravstva) je povećala uplate na račun bolnice za 2021. i 2022.g. za 100 000 000 kuna u odnosu na 2018.g. Godišnje 100 milijuna kuna? Da. Sve se može vidjeti na službenim stranicama Međimurske županije pod godišnjem izvještajima ŽB Čakovec.

U izvještaju se jasno vidi da Međimurska županija ne podmiruje svoje obveze (od populističkih poteza do kako župan voli reći kapitalnih investicija). Županija duguje bolnici 8,5 milijuna kuna. Budući da je to službeno izvješće koje je potpisao ravnatelj i prihvatila županijska skupština onda vjerujemo izvješću. Prema navedenom je jasno da župan voli upravljati sustavom koji plaća država. Novci se troše na zgrade i parkinge, a lijekovi se ne plaćaju. Kad se dugovi za lijekove nagomilaju onda se populistički digne glas da država ne valja i da su pacijenti ugroženi. Da li ih je ugrozila država ili nenamjensko trošenje novaca na zgrade i parkinge pod upravljačkom palicom vlasnika – županije?

Koji je stvarni interes držanja bolnice u vlasništvu županije? Možda veliki broj zapošljavanja, većinom nemedicinskog osoblja, financiranje izgradnje zgrada sa unaprijed definiranim izvođačima i cijenama. Druge županije uložile su u zdravstveno osoblje – sufinanciranje gradnje stanova, sufinanciranje kredita, edukaciju osoblja. Kod nas se ulaže u zidove i parkinge koji su vjerojatno isplativiji od ljudi i kvalitete rada.

Najčešće se ulaganje države i sredstva iz EU fondova prigodno koriste kao da je županija (koja ne podmiruje svoje obveze) uložila sredstva. Župan ne spominje da je bolnica sa prvog mjesta po kvaliteti 2018.g. pala na 17. mjesto – isto javno dostupan podatak. To je najveći pad jedne bolnice po pokazateljima kvalitete. Sjećamo se da je Međimurje u vrijeme pandemije korone bilo najgore mjesto u Europi. Da li je to pokazatelj da župan ipak ne zna što je najbolje za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu međimuraca?

Liječnici su bili svjedoci pada kvalitete rada. Sve tri liječničke udruge, prvi put u 100 godišnjoj povijesti, digle su svoj glas protiv načina upravljanja bolnicom koja je devastirala kvalitetu rada. Sve je javno zabilježeno na sjednici odbora za zdravstvo i županijskoj skupštini 2020.g.. Izglasana je odluka da se tadašnji ravnatelj i predsjednica upravnog vijeća razriješe dužnosti, ali je župan odbacio odluku županijske skupštine i svjesno dopustio daljnju devastaciju kvalitete rada u bolnici.

Europa daje velika sredstva za poboljšanje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, ali i traži da vlasnik bude samo jedan – država. Na taj način je najbolja javna nabava, najbolja kontrola troškova i mogućnost organizacije rada za najkvalitetniji ishod liječenja. Svi traže reformu zdravstva – sad kad je reforma krenula, županija bi sebi ostavila novce i utjecaj, iako su dokazali da ne znaju zadržati kvalitetu.

U nastavku su javno dostupni podaci o prihodima ŽB Čakovec koje je uplatila država, dok istovremeno županija ne podmiruje svoje dugove. Kvaliteta rada u bolnici je pala pod županovom dirigentskom palicom. Možda je dobro da se zapitamo koji je pravi motiv ili bolje rečeno interes da bolnica ostane u vlasništvu županije. Možda je sada jasnije tko je majka bolnice, a tko je maćeha.

Izvor prihoda bolnice (glavnina):

    1. HZZO (plaćanje ugovorenih usluga – limit + dodatno plaćanje usluga MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija, operacija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopije)3
    2. Ministarstvo zdravstva – pomoć za lijekove, isplata razlike prekovremenih sati, popravke CT, kupnju MR, Covid naknade
    3.  Iz proračuna RH – decentralizirana sredstva, namijenjena tekućem investicijskom održavanju i kupnji opreme nužne za rad bolnice – iznos podjele među zdravstvenim ustanovama (bolnica, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja) određuje Međimurska županija – ukupno 14.886.112 kn
    4. Međimurska županija – plaćanje učešća u projektima na koje se obvezala u ulaganjima

Godina:

Rashodi

Prihodi

HZZO

Ministarstvo zdravstva

Proračun RH-

Decentralizirana sredstva

Međimurska županija

2018.

216.298.605 kn

205.114.758 kn

168.264.112 kn

3.906.439 kn

7.119.033 kn

Uplaćeno: 300.063 kn Preostali dug: 5.434.725 kn dug Županije prema nalazu Državne revizije – kredit 2016

UV je otpisalo dug Županije 2.799.653,18 kn na ime kamata – PBZ kredita za Paviljon 4 iz 2003.

2019.

241.736.725 kn

232.500.764 kn

201.339.338 kn

1.369.656 kn

7.287.099 kn

uplaćeno 1.194.750 kn kao namirenje duga Županije po kreditu iz 2016.

2020.

278.506.717 kn

259.630.145 kn

187.798.977 kn

24.533.937 kn

7.713.972 kn

Dio iskorišten za gradnju parkirališta.

Kupnja kosilice 120.000 kn

UV je otpisalo dug Županije prema bolnici za program sufinanciranja boravka roditelja s djecom u iznosu 50%: 159.337,50 kn

Dug prema izvođačima za Paviljon 3 nije podmiren – Bolnica ulazi u prekoračenje računa za 14 mil kn

Nije podmiren dug za kredit iz 2016.

2021.

315.272.957 kn

309.973.740 kn

221.683.780 kn

50.597.336 kn

9.101.122 kn

Podmirenje dijela duga za Paviljon 3 (bolnica je morala koristiti prekoračenje da namiri dug Županije u 2020. za Paviljon 3) 14.764,358 kn

2022.

292.811.108 kn

306.919.381 kn

254.233.355 kn

30.397.191,63 kn

8.706.112 kn

Preostali dug 6.411.573,81 kn za Paviljon 3

930.177,27 kn za PBZ kredit iz 2016.

1.210.564,50 kn za cesiju za ugovorenu nabavu med. opreme

HDZ Međimurske županije

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja