Međimurje Press
Političke stranke

Željko Pavlic (MDS): Zašto je varaždinska bolnica dobila 10 puta više sredstava od naše u Čakovcu?

Na aktualnom satu 14. sjednice Skupštine Međimurske županije vijećnik MDS -a Željko Pavlic postavio je pitanje županu Međimurske županije Matiji Posavcu uz obrazloženje: „Na sjednici Vlade RH održanoj u srijedu 27. rujna donesena je Odluka o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obaveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova i potrošnog materijala. Razlog donošenja ove odluke leži u porastu opće razine cijena, a HZZO će isplatiti ukupno 26.845.869 eura.

Županijska bolnica Čakovec tako će dobiti 595.924 eura, a Opća bolnica Varaždin 10 puta veći iznos odnosno 5.888.261 eura.

Pitam župana da li će tih 600.000 eura biti dovoljno za pokriće dospjelih obaveza Županijske bolnice Čakovec i kako tumači situaciju da je Opća bolnica Varaždin dobila 10 puta veći iznos od one u Čakovcu, odnosno nije li to model po kojem će funkcionirati zdravstvo kada država uskoro preuzme upravljanje nad svim općim bolnicama?”

O D G O V O R

Župan Matija Posavec složio se da varaždinska bolnica nije ni 10 puta veća, ni 10 puta jača od naše, upozorivši i da je na tom primjeru vidljiv odnos vlasti prema Županijskoj bolnici Čakovec. No, u vaganju ovog omjera, treba uzeti u obzir da naša Bolnica u odnosu na druge, znatno urednije podmiruje svoje obaveze za nabavu lijekova i materijala pa su joj i dugovi manji.”

(MDS)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja