Međimurje Press
Zanimljivosti

Dan darovite djece u dječjem vrtiću Dječja mašta

Dana 21.ožujka obilježava se Dan darovite djece i učenika, s ciljem senzibiliziranja javnosti i stručnjaka o specifičnim potrebama ove djece. Ovaj je dan obilježen i u dječjem vrtiću Dječja mašta, i to interaktivnim predavanjem za sve stručne djelatnike ustanove.

Predavanje je održala psihologinja Julija Kukec, ECHA specijalistica za rad s darovitima. Naglasila je da se u javnosti često percipira kako s darovitom djecom ne treba raditi, smatra se da je njima lako, jer sve znaju, i dobro prolaze kroz školovanje i život. Da to nije baš tako, osim kroz praksu, prepoznato je i kroz zakonodavstvo. Tako se ova djeca opisuju kao djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, i dječji vrtići, kao i škole, dužni su zadovoljiti te posebne potrebe. Upravo zato je važno educirati se na području rada s njima te osuvremenjivati odgojno-obrazovne metode i strategije, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Dječja mašta je jedini vrtić u Međimurskoj županiji koji je nositelj certifikata Europska točka za talente (European talent Point), te je dio mreže Europskih centara za darovite. Ovaj certifikat ustanovi je dodijeljen zbog dugogodišnjeg rada na poticanju cjelovitog razvoja potencijalno darovite, kreativne i motivirane djece od najranije dobi. Kroz obogaćeni redoviti program i brojne posebne programe, kao što su  STEAM igraonica Mali znanstvenici, sportska igraonica, plesna igraonica i rano učenje stranog jezika, u Dječjoj mašti potiču se i razvijaju talenti od malih nogu. Kako dječji vrtić Dječja mašta kontinuirano radi na unaprjeđivanju kvalitete rada, ove godine postaje i dio Stručno razvojnog centra za rad s potencijalno darovitom djecom, te će kroz edukacije odgojitelja i stručnih suradnika dječjih vrtića, vlastita iskustva, znanje i primjere dobre prakse, širiti dalje.

Grozdana Žagar

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja