Ravnomjeran razvoj gradskih naselja

Prema proračunu Grada Čakovca za 2018. godinu gotovo 4,5 milijuna kuna planirano je za ravnomjeran razvoj svih gradskih naselja. NOVO SELO ROK  -Društveni dom                                  700.000,00 -Ulica I.L.Ribara                                700.000,00 MIHOVLJA...