medjimurjepress@gmail.com

Promocija međimurske i hrvatske kulturne tradicijske baštine!

Usprkos nezavidnoj epidemiološkoj situacije KUD „Mihovljan“ je u 2020.godini uspio realizirati neke od zacrtanih projekata na polju međunarodne kulturne suradnje, a poglavito suradnje sa pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj i Vojvodini. Na poziv predsjednika...