Međimurje Press
Gospodarstvo

Obitelj Pre-koma na vrhu Hrvatske u odvajanju otpada

Prvih deset mjesta u Republici Hrvatskoj u odvojenom skupljanju otpada, drže jedinice lokalne samouprave koje su dio Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. iz Preloga. Pokazuju to preliminarni rezultati koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Rezultat je to svekolikog uloženog truda, znanja i sredstava svih onih uključenih u sustav Pre-koma. To su prije svega sami korisnici, građani, stanovnici svih mjesta koje pokriva Pre-kom, zatim vrijedni djelatnici Pre-koma kojima u njihovom obavljanju posla ne smetaju ni loši vremenski uvjeti te na kraju sve one jedinice lokalne samouprave okupljene u obitelji Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o.

Direktor Pre-koma Siniša Radiković na ovaj će način komentirati rezultate: „Sam sustav izračuna odvojenog sakupljanja otpada koji se primjenjuje za 2022. godinu izuzetno je loš i nepošten jer se u odvojeni otpad prizna npr. odvojeno sakupljeni biootpad ili glomazni otpad koji je “bačen” na odlagalište postupkom D1. Također sustav zbraja miješani komunalni otpad kućanstava i pravnih osoba, ali u korisni otpad prizna se samo otpad od kućanstva. Time su oštećene jedinice lokalne samouprave sa jačom industrijom (Jalžabet, Prelog, Donji Kraljevec, Kotoriba) te je npr. Jalžabet oštećen za preko 15%, a Prelog preko 5%. Nažalost odvojeno sakupljen otpad i reciklirani (obrađeni) otpad dva su različita pojma i stvarno se reciklira osjetno manje korisnog otpada jer značajne količine odvojeno sakupljenog otpada završe na odlagalištima“. Najveći napredak pokazale su nove jedinice lokalne samouprave unutar Pre-koma te je tako Pribislavec koji je sa 184. mjesta stigao na 26. mjesto sa 52.08% odvojenog otpada te Jalžabet koji je sa 132 mjesta stigao na 51. mjesto sa 42,63% odvojenog otpada.

GKP Pre-kom d.o.o. danas okuplja 14 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije (Grad Prelog, općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Pribislavec i Jalžabet) te je međusobno poštovanje i odlična suradnja svih njih jamac i budućih odličnih rezultata.

Foto: Tehnoeko

(žs)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja