Međimurje Press
Grad Čakovec

Najavljena 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca za 14. lipanj 2023.

Nakon Kolegija gradonačelnice Grada Čakovca koji je održan je 7. lipanj 2023., najavljena je sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca za 14. lipanj od 12 sati

Na DNEVNOM REDU naći će se sljedeće točke:

 1. Verifikacija mandata vijećnika
 2. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu Materijal
 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Materijal
 7. Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
 8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Materijal
 10. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Materijal Procjena Grafika
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 13. Prijedlog Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 15. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec Materijal
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 18. Prijedlog Stajališta o članku 11. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja