Međimurje Press
Grad Čakovec

Održan zbor mještana u Totovcu

U prostorima Društvenog doma u Totovcu održan je zbor mještana. Teme koja su okupile građane, bile su sudbina tamošnjeg odlagališta otpada te ulaganja u mjesnu infrastrukturu. Zboru koje je sazvalo Vijeće mjesnog odbora Totovec, prisustvovali su i gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, direktor GKP „Čakom“ Čakovec Ivica Perhoč, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama Grada Damir Šoltić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada David Vugrinec te voditelj Odlagališta otpada Totovec Miroslav Novak.

Kako je uvodno naglasila predsjednica Mjesnog odbora Totovec Marta Topličanec, mještani Totovca zabrinuti su zbog utjecaja odlagališta na zdravlje i okoliš. Unatoč višegodišnjim najavama da će ono prestati s radom te da će se otpad odvoziti u Regionalno odlagalište u podravsku Piškornicu, kamioni još uvijek svakodnevno dolaze na odlagalište, i to ne samo iz Čakovca, već i iz okolnih općina. Dovezeni otpad po naselju širi neugodne mirise, privlači štetočine koje rade štete na poljoprivrednim usjevima, te se, unatoč tome što mjerenja pokazuju da je kvaliteta zraka unutar dopuštenih granica, brinu za svoje zdravlje. Također, smatraju kako postojanje aktivnog odlagališta u naselju direktno utječe na kvalitetu života, smanjuje vrijednost nekretnina te mlade potiče na iseljavanje. Totovčani, rekla je Topličanec, žele da odlagalište u dogledno vrijeme prestane s radom, ali svjesni su da će, sve dok ne proradi regionalni centar, ono i dalje biti aktivno. No, izričito su protiv njegovog širenja prema totovečkim kućama, o čemu su i prije četiri godine potpisali peticiju, koju, kako je kazala, nisu predali u Grad, nego s njenim sadržajem upoznali bivšeg gradonačelnika.

Nadalje, teški kamioni koji svakodnevno prolaze mjestom prevozeći građevinski materijal s obližnjih šljunčara te asfaltne baze, uništavaju prometnice, podižu prašinu te nepropisnom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju živote mještana, posebno djece. Zahtijevaju da se izgradi zaobilaznica i zabrani promet teških vozila.

Direktor GKP „Čakom“ rekao je da Čakom već duže vrijeme aktivno potiče građane da razdvajaju otpad odnosno da u kante za miješani komunalni otpad ne bacaju plastiku, papir i metal. Mjesta za poboljšanja uvijek ima, no trenutno se odvaja gotovo 50 posto otpada, što direktno rezultira smanjenjem onog trajno odloženog na odlagalištu. Stalno odgađanje početka rada centra u Piškornici, na što ni Čakom ni Grad Čakovec nemaju utjecaj, za posljedicu ima gotovo puno odlagalište. Sada je postavljen novi rok izgradnje Piškornice, to je 2027. godina, te je, kako bi imali gdje odlagati naš otpad, potrebno ići u proširenje odlagališta. Čakom je izradio projektnu dokumentaciju za izgradnju dodatne kazete te proveo javnu nabavu, uz ulaz u samo odlagalište, a ona je, prema Perhočevim riječima, udaljena 500 metara od prvih kuća u Totovcu. Za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom potpisan je Ugovor s izvođačem radova te su osigurana sredstva, pa bi uskoro trebala početi gradnja. No, kako je naglasio, prema iskustvima od ranijih godina, trebamo imati osiguranu alternativu, ako on ne zaživi u naredne tri godine.

Treba napomenuti da Grad Čakovec nije jedini vlasnik GKP „Čakom“, već da su to uz njega i općine Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Strahoninec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec.

Na odlagalištu u Totovcu, osim s područja Grada Čakovca, zbrinjava se i otpad s područja općina Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Vratišinec, te Grada Murskog Središća.

Prema Pravilniku o naknadama zbog blizine odlagališta, pravo na naknadu imaju oni čije su kuće od njega udaljene manje od 500 metara. Tu naknadu isplaćuje koncesionar.

Gradonačelnica Grada Čakovca rekla je kako ona Totovčanima, kao ni mještanima drugih mjesnih odbora i samog grada, nikada nije obećavala ništa za što nije bila sigurna da se može napraviti te da sve ono što im je bilo govoreno prije početka njenog mandata, svakako ide „na dušu“ njenim prethodnicima. Ono što zna je to da je Prostorno-planskom dokumentacijom još 2012. godine previđeno proširenje odlagališta te da je Čakom za novu kazetu ishodio sve potrebne dozvole. Također, do danas na adresu Grada nije došao niti jedan zahtjev ili prijedlog za promjenu prostornog plana. No, rekla je i da vodi računa o interesima i željama mještana te da se odlagalište više neće širiti prema Totovcu, odnosno da će, ako Piškornica zaživi u predviđenom roku, trajno odlaganje u Totovcu postati prošlost. Zbog loših iskustava s Piškornicom, Grad će već ovih dana ponovno pokrenuti proceduru izmještanja dalekovoda, kako bi se uklonile sve prepreke širenja odlagališta na stranu suprotnu od naselja. Na prostor zemljišta koje je nedavno Čakom kupio odlagalište se sigurno neće širiti. Razmotrit će se mogućnost da se na njega preseli zemlja koja se čuva na sjevernoj strani odlagališta, a koja je namijenjena prekrivanju nakon što odlagalište završi s radom. Tako će se stvoriti dodatni prostor za eventualne buduće kazete. Pritom je naglasila kako se s problemom zbrinjavanja i trajnog odlaganja otpada danas suočavaju gotovo svi hrvatski gradovi, a središnja država je gradove stalnim odlaganjem gradnje Piškornice, sada dovela pred zid. Činjenica da je za izgradnju Regionalnog centra potpisan Ugovor s izvođačem radova, svojevrsno je „svjetlo je na kraju tunela“, smatra gradonačelnica.

Što se tiče prometnica, Grad Čakovec je nakon sastanka s predstavnicima mjesnih odbora koji je održan u siječnju ove godine, pokrenuo proces utvrđivanja trase zaobilaznice naselja, na koju bi se usmjerio sav teretni promet sa šljunčara. U međuvremenu, ove će se godine prema planu, obnoviti cesta od Totovca prema Vulariji, izradit će se projektna dokumentacija za rekonstrukciju prometnice i izgradnju biciklističkih staza od Savske Vesi do Totovca, za što su sredstva osigurana preko ITU mehanizma.

I na kraju, rečeno je i da će se GKP-u „Čakom“ dati nalog da se prihvaćanje otpada s područja za koje nemaju koncesiju svede na najmanju moguću mjeru. Također, sredstva iz Eko rente uložit će se u radove usmjerene povećanju kvalitete života i komunalnog standarda na području Totovca, kao i dodatne aktivnosti udruga s tog područja.

(gč)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja