Međimurje Press
Grad Prelog

U Prelogu predavanje o obnovljivim izvorima energije i potpisivanje ugovora s korisnicima

Energetska udruga građana “Zeleni Prelog” i Grad Prelog u suradnji Centrom energetske efikasnosti CEE d.o.o. iz Čakovca organizirala je predavanje o obnovljivim izvorima energije s naglaskom na solarne elektrane i potpisivanje ugovora sa korisnicima temeljem Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Tako je u četvrtak, 19. listopada 2023. godine u prostoru Gradske vijećnice Grada Preloga potpisano devet ugovora s korisnicima temeljem Javnog poziva za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini.

U mjesecu srpnju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Preloga u 2023. godini, a financijska sredstva za realizaciju navedenog Poziva osigurana su u Proračunu Grada Preloga za 2023. godinu. Ovaj Javni poziv je i dalje otvoren, a rok za podnošenje prijava je trajno otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Nakon potpisivanja ugovora s korisnicima, predstavnici tvrtke Centar energetske efikasnosti CEE d.o.o. iz Čakovca Igor Gregorec i Anita Sakač održali su predavanje o obnovljivim izvorima energije s naglaskom na solarne elektrane te su prenijeli informaciju o najavi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za planiranim raspisom Javnog poziva za dodjelu poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u prvom kvartalu 2024. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

(žs)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja