Međimurje Press
Policija

Broj 112

Besplatnim pozivom na broj 112 možete zatražiti pomoć hitnih službi u Republici Hrvatskoj: policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe, službe traganja i spašavanja na moru te pomoći na cestama.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila, a kao dio sustava 112 obavlja dodatne zadaće iz djelokruga civilne zaštite.

Operater na broju 112 odmah po uspostavi poziva dobiva podatak o lokaciji pozivatelja te postupa na temelju utvrđenih standardnih operativnih postupaka, komunikacijskih protokola ili sporazuma.


Na broj 112 primaju se e-pozivi (eCall) iz vozila u slučaju prometne nesreće. E-poziv je hitni poziv iz vozila na broj 112, koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno, i koji putem javnih pokretnih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i Centra 112.

Omogućeno je i traženje pomoći slanjem SMS poruka na broj 112, što je namijenjeno prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom: gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu.

Značajna je sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački), a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Prednost korištenja jedinstvenog broja za hitne službe 112 je da se jednim hitnim pozivom praktički alarmira više službi, jer nakon dojave na broj 112 operater prenosi dojavu svim nadležnim službama potrebnim u konkretnom slučaju. Time se štedi vrijeme, jer s mjesta događaja nije potrebno pojedinačno zvati svaku službu. Nadalje, dispečerima hitnih službi omogućava se neometan rad, jer operater na broju 112 prema istima “filtrira” zlonamjerne, nenamjenske ili opetovane pozive (kada se jedan slučaj višestruko dojavljuje od različitih očevidaca).

                                              DOJAVA NA BROJ 112

Kada nazovete broj 112 operater će vas zapitati:
 • ŠTO se dogodilo?
 • GDJE se dogodilo?
 • IMA li ozlijeđenih i koliko?

Dodatna pitanja:

 • KAKVU pomoć žurno trebate?
 • Je li potrebna pomoć za izvlačenje osoba (npr. iz prometnog sredstva ili s teško dostupnog mjesta/terena)?
 • KAKVE su okolnosti na mjestu nesreće: požar, istjecanje opasnih tvari, oštećene plinovodne ili električne instalacije, druga opasnost?
 • TKO ZOVE?
Trebate li pomoć samo jedne hitne službe, operater će proslijediti vaš poziv traženoj hitnoj službi.                                   

                                    BROJ 112 U EUROPSKOJ UNIJI

Broj 112 uspostavljen je Odlukom Vijeća europskih zajednica iz 1991. godine. Osnovna zadaća mu je prijem svih hitnih poziva na broj 112, jedinstveni europski broj za hitne službe putem kojeg građani i turisti mogu zatražiti intervenciju bilo koje hitne službe, bez obzira u kojoj se članici Europske unije nalaze. Pozivatelj ne treba poznavati telefonske brojeve te strukovne i teritorijalne nadležnosti službi potrebnih u hitnoj situaciji. Jedan hitni poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi, jer nakon dojave na broj 112 operater prenosi dojavu hitnim službama potrebnim u konkretnom slučaju.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.

Europska komisija redovito provodi ankete o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112. Rezultati ankete o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, koju je Europska komisija provela 2020. godine, pokazala je da bi 89% ispitanika u Hrvatskoj nazvalo broj 112 ako im je potrebna pomoć neke hitne službe dok je prosjek Unije 74%. Ti podaci pokazuju da je svjesnost građana Republike Hrvatske o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji, pri čemu treba imati u vidu i činjenicu da je broj 112 jedini broj za hitne službe u Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Ovaj podatak potvrda je nastojanju da se građani Republike Hrvatske, kao i svi strani građani koji se u bilo kojem trenutku nađu na njezinom području, mogu s povjerenjem osloniti na broj 112 kada im zatreba pomoć u hitnoj situaciji.

Dan europskog broja 112 (European 112 Day) obilježava se na području Unije simbolično 11.2., kada svaka država članica Unije provodi svoje promotivne aktivnosti radi upoznavanja građana s postojanjem i funkcionalnostima broja 112.

Brošura Dan europskog broja 112

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2023. godini bilo je ukupno 22 032 poziva (60 na dan), i to:           

            – namjenskih          8 823 (24 na dan)

            – nenamjenskih   13 160

– zlonamjernih              49 

                                                           Iskoristivost broja  40 %

 Pozivatelji su u 83 % poziva koristili mobilnu, a u 17 % fiksnu telefonsku mrežu. 

Pozivi na stranom jeziku: 25

e-pozivi (eCall) na broj 112 iz vozila:  9  

U 2022. godini bilo je ukupno 18 217 poziva (50 na dan), i to:           

            – namjenskih          10 019 (27 na dan)

            – nenamjenskih        8 097

– zlonamjernih              101

                                                           Iskoristivost broja  55 %

Pozivatelji su u 81 % poziva koristili mobilnu, a u 19 % fiksnu telefonsku mrežu.

Pozivi na stranom jeziku: 18  

U odnosu na 2022. godinu, u 2023. godini došlo je do porasta ukupnog broja poziva (za 3 815 poziva), iskoristivost broja je pala (za 15%). Ove godine zabilježen je pad broja zlonamjernih poziva (za 52 poziva).      U 2023. godini zabilježeno je 6 507 događaja od kojih je 3 163 (48,6%) bilo medicinskih, 2 315 (35,6%) sigurnosnih, 828 (12,7%) složenih i 201 (3,1%) vatrogasnih. 

OSNOVNI BROJČANI PODACI     2023.        2022.         2021.          

DOGAĐAJI 6.507 7.553 8.535
 Složenih 828 1.020 1.364
Sigurnosnih 2.315 2.495 2.546
Vatrogasnih    201    218    179
Medicinskih 3.163 3.820 4.446

 AKTUALNI PODACI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

 • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2023. na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva.
 • Od navedenog broja poziva njih nešto više od 18,2 milijuna ili 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 • U 2023. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.967.116 poziva od kojih je 1.355.200 (68,9%) bilo namjenskih.
 • U 2023. godini zabilježeno je 509.034 događaja od kojih je 265.979 (52,3%) bilo medicinskih, 172.468 (33,9%) sigurnosnih, 38.030 (7,5%) složenih i 32.557 (6,4%) vatrogasnih.
 • U 2023. godini zabilježeno je 1.327 automatski aktiviranih i 5.528 ručno aktiviranih   poziva iz vozila (e-call). (ukupno 6855).
 • Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.500, a tijekom 2023. godine zabilježeno ih je nešto više od 8.232, što pokazuje trend porasta od 2020. kada ih je zabilježeno 4.300. Do sada ih je najviše ostvareno 2019. godine, i to nešto više od 10.900.
 • Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko – tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

RANO UPOZORAVANJE I UZBUNJIVANJE (SRUUK)

 • Sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe.
 • Sustav 112 komunikacijski povezuje subjekte unutar određenog sustava ranog upozoravanja i putem svojih komunikacijskih kanala osigurava brzi protok informacija i upozorenja o opasnosti među njima. Temeljem odluka rukovoditelja nadležnih subjekata sustav 112 provodi rano upozoravanje stanovništva, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, slanjem SMS ili CB poruka na mobilne telefone putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).
 • Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u uporabi je od kolovoza 2023. godine. Tijekom 2023. godine korišten je u više slučajeva:

–    4. kolovoza 2023. godine poslane su SMS poruke za područje općine Brdovec, a 7. kolovoza za područje općine Hlebine. radi opasnosti od poplava.

–    4. listopada 2023. godine poslane su SMS poruke za šire područje grada Osijeka i istoga dana za područje općine Tordinci zbog opasnosti od onečišćenje zraka uzrokovane požarom plastične ambalaže u tvornici za reciklažu kod Osijeka. Dana 5. listopada 2023. godine zbog istog razloga poslane su SMS poruke za područje općine Borovo.

–    SRUUK je korišten i kod slanja SMS poruka, t.j. obavijesti hrvatskim građanima na ugroženim područjima izvan teritorija RH, u Maroko nakon potresa i Izrael nakon raketiranja od strane Hamasa.

 • U 2024. SRUUK je korišten temeljem Odluke DHMZ-a – 18. siječnja kada su poruke poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha 
 • Kod neposrednih i nadolazećih opasnosti sustav 112 može provesti i uzbunjivanje građana sustavom baziranim na sirenama. Kod takvog načina uzbunjivanja putem sustava 112 dostavljaju se elektroničkim medijima na nacionalnoj i/ili na lokalnoj razini priopćenja za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

UTJECAJ RATA U UKRAJINI

 • Radi pomoći u zbrinjavanju raseljenih osoba iz ratom pogođene Ukrajine u Ministarstvu unutarnjih poslova dana 21. ožujka 2022. godine aktiviran je broj 114, kao besplatni broj za sve informacije o smještaju, prehrani, zdravstvenoj zaštiti, školovanju djece, radno-pravnom statusu i drugim pravima, na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 • Na broj 114 za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine od 21.3.2022. do kraja 2023. zaprimljeno 27.655 poziva, od toga na Ukrajinskom 4.928 poziva.

Ladislav Söke, mag.ing.el.

voditelj Službe

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja