Međimurje Press
Županija

Međimurska županija preuzela upravljanje državnom imovinom

Danas je državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak predala županu Međimurske županije Matiji Posavcu predmete koji se odnose na zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno zahtjeve za raspolaganjem tim zemljištem fizičkih i pravnih osoba. Sukladno novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, ti se predmeti predaju županijama i jedinicama lokalne samouprave na daljnje rješavanje.

Župan je potpisao pripadajuću odluku, te naglasio da je ovaj korak značajan za naše građane, poduzeća i jedinice lokalne samouprave kojima će usluga biti dostupnija i brža: „Na snazi je novi zakon koji regulira raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a ovog trenutka Međimurska županija ima 301 predmet u Ministarstvu. U ovom trenutku, operativno preuzimamo prvih 99 predmeta, među kojima se 53 predmeta odnose na zahtjeve općina i gradova, a 46 predmeta na zahtjeve pravnih i fizičkih osoba“, pojasnio je župan Posavec, istaknuvši da je ovaj zadatak stručnim službama Međimurske županije izazov u smislu da i na tom planu želimo biti primjer dobre prakse u zemlji i pokazati koliko možemo biti ekspeditivni i učinkoviti.

Svjedočili smo u prošlosti da su upravo predmeti koji se odnose na zahtjeve općina i gradova u slučajevima širenja stambenih zona, ili na gradnju infrastrukture, često puta presporo rješavani te je zapinjala i realizacija projekta i to je ono što želimo promijeniti. O našoj težnji govori i podatak da je županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša tijekom 2023. zaprimio 3.385 predmeta vezanih uz prostorno planiranje i gradnju, od čega je riješeno 98 posto!“, naglašava župan.

Međimurska županija, u istinskoj težnji da bude efikasan servis građanima, i novim predmetima posvetit će veliku pažnju kako dugotrajnost procesa ne bi kočila veliki broj investicija prisutan na našem području. Da je to uistinu tako, dokazuje podatak da je Županija zatražila još dva predmeta od Ministarstava: riječ je o darovanju zemljišta za izgradnju logističko-distributivnog centra za voće i povrće na području grada Preloga, što se čeka dulje od godinu dana, te predmeta vezanog uz zemljište za izgradnju novog vatrogasnog operativnog centra Vatrogasne zajednice Međimurske županije. U zadnjem slučaju, radi se o zahtjevu Grada Čakovca za darovanjem zemljišta uz južnu obilaznicu, kako bi vrlo korisni i potrebni projekti, što prije mogli u realizaciju.

Državna tajnica Sanja Bošnjak dodaje da riječ o značajnom reformskom zakonu, kojemu je cilj upravo efikasnost o kojoj je župan govorio: „Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  vrlo je složen posao jer u Hrvatskoj još uvijek nisu uređene zemljišne knjige, te nisu povezani katastar i gruntovnica. Vjerujemo da će se i ovi predmeti i sljedeći, za koje građani i poduzetnici već mogu predavati zahtjeve u Gradu Čakovec i Međimurskoj županiji, mnogo brže rješavati“, rekla je državna tajnica, posjetivši da novi Zakon podrazumijeva i fiskalnu decentralizaciju te će županije dobivati 20 posto prihoda od tržišne vrijednosti po predmetu, a 20 posto će dobiti jedinica lokalne samouprave na kojoj se nekretnina nalazi.

Na službenim internetskim stranicama Međimurske županije već su istaknute informacije građanima vezane uz ovu temu: „Objavili smo upute s poveznicom na pripadajuće obrasce za podnošenje zahtjeva te kontakte osoba u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, nadležnog za postupanje“, kaže pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije Tamara Blagus, uz koju su konferenciji za medije prisustvovali i pročelnica Službe za poslove župana Petra Vadlja te pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Tibor Vegh.

Pred stručnim službama Međimurske županije, pete regije u Hrvatskoj koja je preuzela predmete po donošenju novog zakona, velik je i dinamičan posao, ali posao kojem su dorasle.

Foto: mp

(mž)

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja