Iz povijesti Međimurja

Prema popisu iz 1857. u Međimurju je živjelo 55.412 stanovnika, a 1910. godine 88.623 duše (maksimum je postignut 1991., kada je prebrojeno 119.886 žitelja). Godine 1910. najveća su naselja u Međimurju bila: Čakovec 5.913, Prelog 4.345, Kotoriba 4.095, Goričan 4.086, Donja...