Međimurje Press
Županija

Župan Matija Posavec u Cirkovljanu, Oporovcu i Čukovcu razgovarao o potrebama mještana

Župan Međimurske županije Matija Posavec na poziv predsjednika Mjesnih odbora prisustvovao je na sjednicama vijeća mjesnih odbora Cirkovljana, Oporovca i Čukovca kako bi se iz prve ruke upoznao s potrebama mještana te prioritetnim zadaćama. U razgovorima su sudjelovali i predsjednik Skupštine Međimurske županije Dragutin Glavina, pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Nives Kolarić Strah, ravnateljica Županijske uprave za ceste Đurđica Hamer i predsjednica MOV Prelog Anica Naranđa i županijski vijećnik Slađan Mihoci.

CIRKOVLJAN

Cirkovljanu je, istaknuo je predsjednik Mjesnog odbora Božidar Glavak, prioritet uređenje 2400 metara duge dionice lokalne ceste koja bi mještanima omogućila kraće, brže i jednostavnije priključenje na pravac prema Koprivnici. Riječ je dionici, popularnoj među rekreativcima, koja vodi prema šljunčari i prometnici uz derivacijski kanal Hidroelektrane Dubrava. Iako je dio ovog pravca asfaltiran, a 1900 metara je pod makadamom, trebat će se urediti cijela dužina jer je neophodno i proširenje, pojasnila je Đurđica Hamer te dodala daje u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova koji bi trebali biti okončani do sredine godine. Župan je predložio da se rebalansom proračuna ŽUC-a osiguraju sredstva ili pretraže eventualni izvori u europskim fondovima.

Božidar Glavak je dodao da je potrebno urediti dječje igralište kod ribičkog doma, te prenio bojazan mještana za sudbinu područne škole u mjestu. Župan Matija Posavec otklonio je svaku strepnju vezanu uz školu jer – kako je naglasio – Međimurskoj županiji je opstanak područnih školskih odjela iznimno važan u svjetlu činjenice da škole obogaćuju svaku sredinu, osobito one manje te da se neće dozvoliti da djeca iz manjih mjesta imaju nižu razinu standarda u obrazovanju.

Zgradu Područne škole u Cirkovljanu potrebno je obnoviti, a prostora je dovoljno i za 21 učenika te 26 predškolaraca koji dijele zgradu. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju potkrovlja te krovišta postoji kao i dozvola za građenje te je usuglašeno da bi oba zahvata trebalo obaviti paralelno, jer bi se njima dobili uvjeti za jednosmjensku nastavu, a u prizemlju bi se uredio dodatni prostor za tamošnji dječji vrtić.

OPOROVEC

Predsjednica Mjesnog odbora Oporovca Lana Berljak kao prioritet istaknula je uređenje ceste prema Draškovcu kojoj je – zbog sigurnosti prometa – potrebna rekonstrukcija, uz izgradnju biciklističke staze. U Oporovcu se aglomeracija donijela problem ilegalnog zakopavanja asfalta skinutog s prometnica, što će biti prijavljeno komunalnom redaru u Gradu Prelogu, te je iskazana potreba da se riješi nenamjensko korištenje prostora u objektu smještenom uz društveni dom. Riječ je o prostorijama koje do 2025. godine moraju biti na raspolaganju za provođenje projekta Happy bike.

ČUKOVEC

I mještanima Čukovca je cesta prioritet, rekao je predsjednik Mjesnog odbora Dominik Mihoci. Riječ je o prometnici koja prolazi centrom naselja i koja je zbog dotrajalosti nesigurna za promet. Ravnateljica ŽUC-a Đurđica Hamer upoznala je Čukovčane da je u tijeku projektiranje , nakon čega će, sredinom godine, uslijediti pronalaženje modela financiranja.  Istaknuto je također da je zavoj kod dječjeg igrališta opasan zbog nepreglednosti, te treba zamijeniti prometno zrcalo.

Nadomak Čukovca nalazi se stoljetna hrastova šuma pa je na sjednici Mjesnog odbora pokrenuta inicijativa da Javna ustanova za razvoj Međimurske županije – REDEA te ustanova Međimurska priroda iz Križovca pokrenu aktivnosti kojima će ovo blago prirode dobiti poučnu stazu, za što su već zakazani konkretni koraci.

Uskoro će biti održan sastanak župana s pročelnicima, ravnateljima županijskih ustanova te gradonačelnikom Preloga i predsjednicima mjesnih odbora u cilju konkretiziranja rješenja za navedene prioritetne zadaće, obzirom da su mjesni odbori najviše u ingerenciji Grada Preloga.

Župan Matija Posavec u obilasku područja grada Preloga, obišao je i korisnike Obiteljskog doma Mara u Otoku gdje je smješteno 20 osoba treće životne dobi.

(mž)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja