medjimurjepress@gmail.com

Novo Selo Rok

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Čakovca, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je cesta koja prolazi preko kat.čestice 2574, 2573, dijela 2568, dijela 2561/1, dijela 2561/3, 2562/5, 2567/2, 2562/8, dijela 2562/3, dijela 2565/2, 2562/6, dijela 2565/1, dijela 2563/1, dijela 2566 u k.o. Novo Selo Rok (Ulica Ive Lole Ribara ), što u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu, o započinjanju postupka evidentiranja u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Predstavnici Grada Čakovca će dana 14.03.2019.godine započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Mladena Babića (Geo 87), predstavnika tvrtke Geoplan d.o.o. iz Čakovca, Trg Eugena Kvaternika 8, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava (obavezno ponijeti dokaz o vlasništvu) na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene opisana nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 15.03.2019.godine od 9.00-12.00 sati u prostorijama tvrtke Geoplan d.o.o, na adresi Trg Eugena Kvaternika 8, Čakovec.

p.o. Pročelniku
Dražen Barić, mag.ing.traff.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*